HyperLink
Croatian English German Italian Kliknite za kratke upute
Čet, 27.08.2020

Poziv za 40. sjednicu Upravnog vijeća

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU

KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

UPRAVNO VIJEĆE

KLASA:003-01/20-01/30

UR.BROJ: 2140-43-05-20-1

Krapina,  27.08.2020.

P O Z I V

 

            za 40. sjednicu Upravnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, za dan

                                 03.09.2020. godine ( četvrtak )  u  13,00  sati.

            Sjednica će se održati u  prostoriji Liječnićkog povjerenstva Doma zdravlja KZŽ, Krapina, Dr. M. Crkvenca 1.

            Za sjednicu se predlaže slijedeći

DNEVNI    RED:

 

 1. Donošenje Odluke o usvajanju  zapisnika sa 38. i 39.sjednice Upravnog vijeća.
 2. Razgovor s kandidatom za izbor i imenovanje ravnatelja  Zavoda za hitnu medicinu KZŽ.
 3. Donošenje Odluke o  izboru i imenovanju  ravnatelja Zavoda za hitnu medicinu KZŽ.
 4. Donošenje Odluke o financijskom poslovanju Zavoda za hitnu medicinu KZŽ  za  srpanj 2020. godine.
 5. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o cijenama  pojedinih zdravstvenih postupaka i   usluga.
 6. Razno.

 

S  poštovanjem,

                                               Predsjednik  Upravnog vijeća:

                                               Željko Presečki , dipl.ing. sig., v.r.

 

Dostaviti:

 1. Željko Presečki,dipl. ing. sig., predsjednik UV-a,
 2. Kristina Krznar,  dipl.oec.,članica ispred Osnivača KZŽ,
 3. Marija Pavlek,dipl. soc. radnik, članica  ispred Osnivača KZŽ,
 4. Petar Ptić,dr. med.,član ispred Stručnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu KZŽ,
 5. Mario Zajec, bacc. med. techn.,  član ispred Radničkog vijeća Zavoda za hitnu medicinu KZŽ,
 6. Krešimir Božić, dipl. iur.,  ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu KZŽ,
 7. Jadranka Urbanc, dr. med., spec. obiteljske med., zamjenica ravnatelja Zavoda za hitnu medicinu KZŽ,
 8. Nevenka Vorih, oec, viši stručni savjetnik,
 9. Željko Kolar –  župan  KZŽ,
 10. Martina Gregurović Šanjug, dipl. soc. rad., pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade.
 11. Pismohrana- ovdje.

Napomena: Neposredan uvid u rad Upravnog vijeća istodobno se može osigurati za najviše dvije osobe, uz njihovu prethodnu najavu za sudjelovanje na sjednici Upravnog vijeća.

Prethodnu najavu za sudjelovanje na sjednici možete poslati na e-mail: tajnica@hitna-kzz.hr nakon objave poziva za sjednicu Upravnog vijeća na web stranici Zavoda.

 

O zahtjevu za sudjelovanje na sjednici odlučuje predsjednik Upravnog vijeća vodeći računa o redoslijedu zaprimljenih prijava.

Javnost rada može se isključiti u cijelosti ili djelomično u slučajevima određenim Zakonom.

 


Zadnja promjena: 27.08.2020. u 02:24 sati | Prikazano 150 puta
 • na vrh
 • Najnovije
  Javna nabava
  Natječaji
  Edukacija
  Najčitanije
  Pitajte nas Karta
  Anketa
  Da na javnoj površini zateknete osobu bez svijesti, učinili bi sljedeće:   
  Naslovnica | Kontakt | Uvjeti korištenja
  Zavod za hitnu medicinu Krapinsko - zagorske županije
  Dr. Mirka Crkvenca 1, 49000 Krapina
  tel: 049/373-411 | fax: 049/373-413 | Email: info@hitna-kzz.hr
  OIB: 17813384799 | IBAN: HR7223400091110492278 (PBZ)