HyperLink
Croatian English German Italian Kliknite za kratke upute
Čet, 04.06.2020

Poziv za 36. sjednicu Upravnog vijeća

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU

KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

Klasa:003-01/20-01/15

Broj: 2140-43-05-20-1

Krapina,  27.05.2020.

P O Z I V

 

            za   36. sjednicu Upravnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije.

            Sjednica će se  održati telefonski sukladno čl.7. st. 4. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu KZŽ, dana

 

                                 29.05.2020. godine ( petak  )  u   14,00   sati.

 

                        Za sjednicu se predlaže slijedeći

 

DNEVNI    RED:

 

 

 1. Donošenje Odluke o prihvaćanju  zapisnika sa  35. sjednice Upravnog  vijeća.
 2. Donošenje Odluke o financijskom poslovanju Zavoda za hitnu medicinu   KZŽ  za  travanj/ 2020.godine.
 3. Donošenje Odluke o zapošljavanju  dva (2) doktora  medicine na neodređeno vrijeme nakon odlaska  doktora medicine Lade Lijović i Ane Karaga na rad, odnosno specijalizaciju u druge zdravstvene ustanove.
 4. Donošenje Odluke o zapošljavanju 4 (četiri) doktora medicine na određeno vrijeme za potrebe zamjene za godišnje odmore i bolovanje.
 5. . Izmjena Plana nabave Zavoda za hitnu medicinu KZŽ za 2020. godinu.
 6. Donošenje Odluke o davanju ovlaštenja ravnatelju Krešimiru Božiću, dipl. iur.  za   potpis  Okvirnog sporazuma i Ugovora o javnoj nabavi medicinskog potrošnog materijala za 2020. i 2021. godinu sa tvrtkom „Medical Intertrade“ d.o.o. iz Svete Nedjelje.
 7. Donošenje Odluke o davanju ovlaštenja ravnatelju za potpis Ugovora o jednostavnoj nabavi radne i zaštitne odjeće za 2020. godinu sa tvrtkom „Uriho“ iz Zagreba.

 

 

 

                                               Predsjednik  Upravnog vijeća:

                                               Željko Presečki , dipl.ing. sig., v.r.

 

 

 

 

Kontaktirati:

 1. Željko Presečki,dipl. ing. sig., predsjednik UV-a,
 2. Kristina Krznar,  dipl.oec.,članica ispred Osnivača KZŽ,
 3. Marija Pavlek,dipl. soc. radnik, članica  ispred Osnivača KZŽ,
 4. Petar Ptić,dr. med.,član ispred Stručnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu KZŽ,
 5. Mario Zajec, bacc. med. techn.,  član ispred Radničkog vijeća Zavoda za hitnu medicinu KZŽ,
 6. Pismohrana- ovdje.

 


Zadnja promjena: 04.06.2020. u 07:25 sati | Prikazano 1099 puta
 • na vrh
 • Najnovije
  Javna nabava
  Natječaji
  Edukacija
  Najčitanije
  Pitajte nas Karta
  Anketa
  Da na javnoj površini zateknete osobu bez svijesti, učinili bi sljedeće:   
  Naslovnica | Kontakt | Uvjeti korištenja
  Zavod za hitnu medicinu Krapinsko - zagorske županije
  Dr. Mirka Crkvenca 1, 49000 Krapina
  tel: 049/373-411 | fax: 049/373-413 | Email: info@hitna-kzz.hr
  OIB: 17813384799 | IBAN: HR7223400091110492278 (PBZ)