HyperLink
Croatian English German Italian Kliknite za kratke upute
Pon, 24.05.2021

Poziv za 51. sjednicu Upravnog vijeća

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU

KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

UPRAVNO VIJEĆE

KLASA:003-01/21-01/25

Ur.broj: 2140-43-05-21-1

Krapina, 24.05.2021.

P O Z I V

            za 51. sjednicu Upravnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, za dan

                                    31.05.2021. godine ( ponedjeljak )  u  8,00   sati.

 

            Sjednica će se održati  u  prostoriji Liječničkog povjerenstva Doma zdravlja KZŽ, Krapina, Dr. M. Crkvenca 1

 

            Za sjednicu se predlaže slijedeći

 

DNEVNI   RED:

 1. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa 50. sjednice Upravnog vijeća.
 2. Donošenje Odluke o financijskom poslovanju Zavoda za hitnu medicinu KZŽ za travanj/ 2021.godine. 
 3. I.  Izmjena  Plan nabave Zavoda za hitnu medicinu KZŽ za 2021. godinu. 
 4. I. Izmjena Popisa prioriteta  za raspored dodijeljenih sredstava za decentralizirane funkcije između zdravstvenih ustanova za 2021. godinu. 
 5. Donošenje Odluke o cijeni usluge  brzog  antigenog testiranja na COVID-19 na zahtjev klijenta. 
 6. Donošenje Odluke o sklapanju Nagodbe  o  isplati  razlike  plaće nastale radi uvećanja osnovice u razdoblju od 01.12.2015. do 26.01.2017. godine sa ravnateljem Božić Krešimirom, dipl. iur.. 
 7. Informacija o isplatama razlike plaće nastale radi uvećanja osnovice u razdoblju od 01.12.2015. do 26.01.2017. godine. 
 8. Donošenje Odluke o zapošljavanju: 

a) jednog (1) doktora medicine na neodređeno vrijeme, 

b) jednog (1) stručnog suradnika za potrebe Službe računovodstva, plana i analize na neodređeno vrijeme.

9. Donošenje Odluke o davanju ovlaštenja ravnatelju za donošenje odluke o odabiru i potpisivanje Okvirnog sporazuma za popravak  i servis vozila koja su pod garancijom sa tvrtkom „Berislavić“ d.o.o. iz Oroslavja.

10. Donošenje Odluke o davanju ovlaštenja ravnatelju Krešimiru Božiću, dipl.iur. za sklapanje Dodatka I. Ugovoru o radu sa Višnjom Petrovečki, bacc. med. techn. radi priznavanja više stručne spreme. 

11. Pitanja i prijedlozi.  

 

S  poštovanjem,

Predsjednik  Upravnog vijeća:

                                    Željko Presečki , dipl.ing. sig., v.r.

 

 

 

Dostaviti:

 1. Željko Presečki,dipl. ing. sig., predsjednik UV-a,
 2. Kristina Krznar,  dipl.oec.,članica ispred Osnivača KZŽ,
 3. Marija Pavlek,dipl. soc. radnik, članica  ispred Osnivača KZŽ,
 4. Petar Ptić,dr. med.,član ispred Stručnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu KZŽ,
 5. Mario Zajec, bacc. med. techn,  član ispred Radničkog vijeća Zavoda za hitnu medicinu KZŽ,
 6. Krešimir Božić, dipl. iur.,  ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu KZŽ,
 7. Jadranka Urbanc, dr. med., spec. obiteljske med., zamjenica ravnatelja Zavoda za hitnu medicinu KZŽ,
 8. Nevenka Vorih, oec, viši stručni savjetnik,
 9. Željko Kolar –  župan  KZŽ,
 10. Martina Gregurović Šanjug, dipl. soc. rad., pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade KZŽ.
 11. Pismohrana- ovdje.

Zadnja promjena: 26.05.2021. u 09:01 sati | Prikazano 179 puta
 • na vrh
 • Najnovije
  Javna nabava
  Natječaji
  Edukacija
  Najčitanije
  Pitajte nas Karta
  Anketa
  Da na javnoj površini zateknete osobu bez svijesti, učinili bi sljedeće:   
  Naslovnica | Kontakt | Uvjeti korištenja
  Zavod za hitnu medicinu Krapinsko - zagorske županije
  Dr. Mirka Crkvenca 1, 49000 Krapina
  tel: 049/373-411 | fax: 049/373-413 | Email: info@hitna-kzz.hr
  OIB: 17813384799 | IBAN: HR7223400091110492278 (PBZ)