HyperLink
Croatian English German Italian Kliknite za kratke upute
Sri, 06.11.2019

Poziv za 30. sjednicu Upravnog vijeća

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU

KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

UPRAVNO VIJEĆE

Klasa:003-01/19-01/30

Urbroj: 2140-43-05-19-1

Krapina, 06.11.2019.

 

P O Z I V

            za 30. sjednicu Upravnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, za dan

                                 12.11.2019. godine (utorak)  u   15,30   sati.

            Sjednica će se održati  u uredu ravnatelja Zavoda za hitnu medicinu KZŽ,  Krapina, Mirka Crkvenca 1.

            Za sjednicu se predlaže slijedeći

 

DNEVNI    RED:

 1. Usvajanje zapisnika sa 28. i 29. sjednice Upravnog vijeća.
 2. Donošenje Odluke o financijskom poslovanju Zavoda za hitnu medicinu KZŽ za   rujan / 2019.godine.
 3. Donošenje Odluke o financijskom poslovanju Zavoda za hitnu medicinu KZŽ za razdoblje siječanj- rujan/2019.g.
 4. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća ravnatelja o poslovanju Zavoda za hitnu medicinu KZŽ  za razdoblje siječanj- rujan/2019.g.
 5. Donošenje Odluke o prihvaćanju III. Izmjene Financijskog plana  Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu.
 6. Donošenje Odluke o prihvaćanju III. Izmjene Plana nabave  Zavoda za hitnu medicinu KZŽ za 2019. godinu.
 7. Donošenje Odluke o prihvaćanju Financijskog plana  Zavoda za hitnu medicinu KZŽ za 2020.godinu.
 8. Donošenje Odluke o prihvaćanju Plana nabave Zavoda za hitnu medicinu KZŽ za 2020. godinu.
 9. Donošenje Odluke  o davanju ovlaštenja ravnatelju za potpis Dodatka VII  i VIII Ugovoru o provođenju  djelatnosti hitne medicine za 2019. godinu sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje.
 10. Donošenje Odluke o zapošljavanju jednog doktora medicine na neodređeno vrijeme umjesto Martine Ikić, dr. med.
 11. Zamolba  vozača Branka Crnogaja za rad na pola radnog vremena nakon odlaska u starosnu mirovinu.
 12. Donošenje Odluke o davanju ovlaštenja predsjedniku Upravnog vijeća za potpis Dodatka I. Ugovoru o radu  Božić Krešimiru,dipl.iur., ravnatelju Zavoda za hitnu medicinu KZŽ.

13.  Pitanja i prijedlozi.

 

S  poštovanjem,

                                               Predsjednik  Upravnog vijeća:

                                               Željko Presečki , dipl.ing. sig., v.r.

 

 

Dostaviti:

 1. Željko Presečki,dipl. ing. sig., predsjednik UV-a,
 2. Kristina Krznar,  dipl.oec.,članica ispred Osnivača KZŽ,
 3. Marija Pavlek,dipl. soc. radnik, članica  ispred Osnivača KZŽ,
 4. Petar Ptić,dr. med.,član ispred Stručnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu KZŽ,
 5. Mario Zajec, bacc. med. techn,  član ispred Radničkog vijeća Zavoda za hitnu medicinu KZŽ,
 6. Krešimir Božić, dipl. iur.,  ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu KZŽ,
 7. Jadranka Urbanc, dr. med., spec. obiteljske med., zamjenica ravnatelja Zavoda za hitnu medicinu KZŽ,
 8. Nevenka Vorih, oec, viši stručni savjetnik,
 9. Željko Kolar –  župan  KZŽ,
 10. Martina Gregurović Šanjug, dipl. soc. rad., pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade KZŽ.
 11. Pismohrana- ovdje.

Zadnja promjena: 22.11.2019. u 11:52 sati | Prikazano 419 puta
 • na vrh
 • Najnovije
  Javna nabava
  Natječaji
  Edukacija
  Najčitanije
  Pitajte nas Karta
  Anketa
  Da na javnoj površini zateknete osobu bez svijesti, učinili bi sljedeće:   
  Naslovnica | Kontakt | Uvjeti korištenja
  Zavod za hitnu medicinu Krapinsko - zagorske županije
  Dr. Mirka Crkvenca 1, 49000 Krapina
  tel: 049/373-411 | fax: 049/373-413 | Email: info@hitna-kzz.hr
  OIB: 17813384799 | IBAN: HR7223400091110492278 (PBZ)