HyperLink
Croatian English German Italian Kliknite za kratke upute
Pet, 12.02.2021

Poziv za 48. sjednicu Upravnog vijeća

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU

KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

UPRAVNO VIJEĆE

KLASA:003-01/21-01/08

Ur.broj: 2140-43-05-21-1

Krapina, 12.02.2021.

P O Z I V

            za 48. sjednicu Upravnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, za dan

                                    18.02.2021. godine (četvrtak )  u   16,00   sati.

 

            Sjednica će se održati  u  dvorani  Poduzetničkog centra  Krapinsko-zagorske županije u Krapini, Bobovje  52/G.

            Za sjednicu se predlaže slijedeći

 

DNEVNI    RED:

 

 1. Donošenje Odluke o usvajanje zapisnika sa  47.  sjednice Upravnog vijeća.
 2. Donošenje Odluke o financijskom poslovanju Zavoda za hitnu medicinu KZŽ za   prosinac/ 2020.godine. 
 3. Donošenje Odluke o davanju ovlaštenja ravnatelju Krešimiru Božiću, dipl. iur.  za potpis Dodatka  XVI Ugovoru  o provođenju djelatnosti hitne medicine za 2019. godinu sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje.
 4. Donošenje Odluke o financijskom poslovanju Zavoda za hitnu medicinu KZŽ  za   razdoblje  siječanj- prosinac/  2020.godine. 
 5. Izviješće o provedenim inventurama za 2020. godinu, te donošenje Odluke o rashodu.
 6. Izviješće ravnatelja o poslovanju Zavoda za hitnu medicinu KZŽ za razdoblje siječanj-prosinac/2020. godine.
 7. Donošenje Odluke o davanju ovlaštenja ravnatelju Krešimiru Božiću, dipl. iur.  za  potpis: 

a/ Ugovora o jednostavnoj nabavi usluge osiguranja imovine i osoba za 2021. godinu,

b/ Ugovora  o jednostavnoj nabavi radne i zaštitne odjeće s tvrtkom „URIH0“  iz     Zagreba.

8. Donošenje Odluke o zapošljavanju jedne (1)  medicinske sestre/tehničara ili prvostupnice/prvostupnika sestrinstva na        neodređeno i dvije (2)  na određeno vrijeme za potrebe zamjene za bolovanje i korištenje godišnjih odmora.

9. Donošenje Odluke o sklapanju nagodbi sa djelatnicima Zavoda vezano za isplatu razlike plaće  nastale radi uvećanja          osnovice za obračun plaće u razdoblju od 01.12.2015. godine  do 26.01.2017. godine.

10. Pitanja i prijedlozi.

 

S  poštovanjem,

 

 

Predsjednik  Upravnog vijeća:

      Željko Presečki , dipl.ing. sig., v.r.

 

Dostaviti:

 1. Željko Presečki,dipl. ing. sig., predsjednik UV-a,
 2. Kristina Krznar,  dipl.oec.,članica ispred Osnivača KZŽ,
 3. Marija Pavlek,dipl. soc. radnik, članica  ispred Osnivača KZŽ,
 4. Petar Ptić,dr. med.,član ispred Stručnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu KZŽ,
 5. Mario Zajec, bacc. med. techn,  član ispred Radničkog vijeća Zavoda za hitnu medicinu KZŽ,
 6. Krešimir Božić, dipl. iur.,  ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu KZŽ,
 7. Jadranka Urbanc, dr. med., spec. obiteljske med., zamjenica ravnatelja Zavoda za hitnu medicinu KZŽ,
 8. Nevenka Vorih, oec, viši stručni savjetnik,
 9. Željko Kolar –  župan  KZŽ,
 10. Martina Gregurović Šanjug, dipl. soc. rad., pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade KZŽ.
 11. Pismohrana- ovdje.

Zadnja promjena: 24.02.2021. u 06:59 sati | Prikazano 99 puta
 • na vrh
 • Najnovije
  Javna nabava
  Natječaji
  Edukacija
  Najčitanije
  Pitajte nas Karta
  Anketa
  Da na javnoj površini zateknete osobu bez svijesti, učinili bi sljedeće:   
  Naslovnica | Kontakt | Uvjeti korištenja
  Zavod za hitnu medicinu Krapinsko - zagorske županije
  Dr. Mirka Crkvenca 1, 49000 Krapina
  tel: 049/373-411 | fax: 049/373-413 | Email: info@hitna-kzz.hr
  OIB: 17813384799 | IBAN: HR7223400091110492278 (PBZ)