HyperLink
Croatian English German Italian Kliknite za kratke upute
Čet, 21.04.2022

Poziv za 8. sjednicu Upravnog vijeća

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU

KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

UPRAVNO VIJEĆE

KLASA:007-05/22-01/14

URBROJ: 2140-43-05-22-1

Krapina, 21.04.2022.

P O Z I V

            za 8. sjednicu Upravnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, za dan

                                 26.04.2022. godine   (utorak )  u         15 ,30   sati.

 

            Sjednica će se održati  u prostoriji Liječničkog povjerenstva Doma zdravlja KZŽ, Krapina, Dr.  M. Crkvenca 1.   

Za sjednicu se predlaže slijedeći

 

DNEVNI    RED:

 

 1. Donošenje Odluke o usvajanje zapisnika sa  7.  sjednice Upravnog vijeća.
 2. Donošenje Odluke o usvajanju  financijskog izvješća o poslovanju Zavoda za hitnu medicinu KZŽ za   veljaču i ožujak /2022. godine. 
 3. Donošenje Odluke o usvajanju  financijskog izvješća o  poslovanju Zavoda za hitnu medicinu KZŽ  za   razdoblje  siječanj- ožujak/  2022.godine. 
 4. Donošenje Odluke o usvajanju izvješća ravnatelja o poslovanju Zavoda  za hitnu medicinu za razdoblje siječanj-ožujak 2022. godine. 
 5. Donošenje Odluke o davanju ovlaštenja ravnatelju Krešimiru Božiću, dipl. iur.  za  potpis: 

a/ Ugovora o javnoj nabavi  za „ Popravak i servis vozila koja su pod garancijom proizvođača“ (2. Ugovor temeljem sklopljenog sporazuma) s tvrtkom „Berislavić“ d.o.o. iz Oroslavja.

b/ Ugovora o javnoj nabavi dva vozila HMP  sa tvrtkom „UPGRADE“ iz Velikog Trgovišća.

6. Donošenje Odluke o zapošljavanju:

a/ jednog (1) doktora medicine na neodređeno vrijeme nakon odlaska Iskre Pezdirc, dr. med. na specijalizaciju u inozemstvo.

b/ dvije (2)  medicinske sestre/tehničara ili prvostupnice/prvostupnika sestrinstva na određeno vrijeme  za potrebe zamjene odsutnih djelatnika za vrijeme bolovanja i korištenja godišnjih odmora.

7. Pitanja i prijedlozi.

 

S  poštovanjem,

 

                                                           Predsjednik Upravnog vijeća:

 

                                                           Martin Gredičak, dr.med., spec.

Dostaviti:

 

 1. Martin Gredičak, dr. med., spec., predsjednik UV-a,
 2. Monika Poslončec,  članica ispred Osnivača KZŽ,
 3. Krunoslav Bodalec, član  ispred Osnivača KZŽ,
 4. Petar Ptić,dr. med.,član ispred Stručnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu KZŽ,
 5. Mario Zajec, bacc. med. techn,  član ispred Radničkog vijeća Zavoda za hitnu medicinu KZŽ,
 6. Krešimir Božić, dipl. iur.,  ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu KZŽ,
 7. Jadranka Urbanc, dr. med., spec. obiteljske med., zamjenica ravnatelja Zavoda za hitnu medicinu KZŽ,
 8. Nevenka Vorih, oec, viši stručni savjetnik,
 9. Željko Kolar –  župan  KZŽ,
 10. Martina Gregurović Šanjug, dipl. soc. rad., pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade KZŽ.
 11. Pismohrana- ovdje.

 

Napomena: Neposredan uvid u rad Upravnog vijeća istodobno se može osigurati za najviše dvije osobe, uz njihovu prethodnu najavu za sudjelovanje na sjednici Upravnog vijeća.

Prethodnu najavu za sudjelovanje na sjednici možete poslati na e-mail: tajnica@hitna-kzz.hr nakon objave poziva za sjednicu Upravnog vijeća na web stranici Zavoda.

 

O zahtjevu za sudjelovanje na sjednici odlučuje predsjednik Upravnog vijeća vodeći računa o redoslijedu zaprimljenih prijava.

Javnost rada može se isključiti u cijelosti ili djelomično u slučajevima određenim Zakonom.

 


Zadnja promjena: 26.04.2022. u 02:41 sati | Prikazano 218 puta
 • na vrh
 • Najnovije
  Javna nabava
  Natječaji
  Edukacija
  Najčitanije
  Pitajte nas Karta
  Anketa
  Da na javnoj površini zateknete osobu bez svijesti, učinili bi sljedeće:   
  Naslovnica | Kontakt | Uvjeti korištenja
  Zavod za hitnu medicinu Krapinsko - zagorske županije
  Dr. Mirka Crkvenca 1, 49000 Krapina
  tel: 049/373-411 | fax: 049/373-413 | Email: info@hitna-kzz.hr
  OIB: 17813384799 | IBAN: HR7223400091110492278 (PBZ)