HyperLink
Croatian English German Italian Kliknite za kratke upute
Čet, 20.10.2022

Poziv za 14. sjednicu Upravnog vijeća

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU

KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

UPRAVNO VIJEĆE

KLASA:007-05/22-01/35

UR.BROJ: 2140-43-05-22-1

Krapina, 20.10.2022.

P O Z I V

            za   14.  sjednicu Upravnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije.

            Sjednica će se  održati  u prostoriji Liječničkog povjerenstva Doma zdravlja KZŽ, Krapina, Dr. M. Crkvenca 1

                                Dana  27.10.2022. godine  u  8,00   sati.

 

                        Za sjednicu se predlaže slijedeći

 

DNEVNI    RED:

 1. Usvajanje  zapisnika sa  11.,12. i 13. sjednice Upravnog vijeća.
 2. Donošenje Odluke o financijskom poslovanju Zavoda za hitnu medicinu za srpanj, kolovoz i rujan/ 2022. godine.
 3. Donošenje Odluke o usvajanju financijskog izviješća o poslovanju Zavoda za hitnu medicinu KZŽ  za razdoblje  siječanj – rujan /2022. godine.
 4. Donošenje Odluke o usvajanju izvješća ravnatelja Krešimira Božića, dipl. iur. o  poslovanju Zavoda za hitnu medicinu   KZŽ  za  razdoblje siječanj- rujan/ 2022. godine.
 5. II. Izmjena Popisa prioriteta za raspored dodijeljenih sredstava za decentralizirane funkcije za Zavod za hitnu medicinu KZŽ za 2022. godinu.
 6. Donošenje Odluke o davanju ovlaštenja ravnatelju Krešimiru Božiću, dipl. iur. za sklapanje   Dodatka I. Ugovoru o radu sa Helenom Leskovar, bacc. med. techn.  radi priznavanja više stručne spreme.
 7. Donošenje Odluke o davanju ovlaštenja ravnatelju za sklapanje i potpis Dodatka Ugovorima sa šest (6) medicinskih sestara/tehničara, prvostupnika/prvostupnica sestrinstva.
 8.  Donošenje Odluke o zapošljavanju:

      a/ dva (  2 ) doktora medicine   na određeno vrijeme za potrebe zamjene za  godišnje

          odmore i bolovanja,

      b/ jedne (  1) medicinske sestre/tehničara ili prvostupnika/ prvostupnice sestrinstva u

          timu T1/T2 na neodređeno vrijeme.

      9.Donošenje Odluke o davanju ovlaštenja ravnatelju za potpis Dodatka XXVIII. Ugovoru sa Hrvatskim zavodom za

         zdravstveno osiguranje.

10.  Donošenje Odluke o davanju ovlaštenja ravnatelju za potpis Ugovora II.  temeljem Okvirnog sporazuma sa Inom d.d.

        iz Zagreba za nabavu dizelskog goriva.  

11. Donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za izbor specijalizanata iz hitne medicine.

    12. Pitanja i prijedlozi.

S  poštovanjem,

 

                                               Predsjednik  Upravnog vijeća:

                                               Martin Gredičak, dr.med., spec., v.r.

 

 

 

 

 

 

 

Dostaviti:

 1. Martin Gredičak, dr.med.,spec., predsjednik UV-a,
 2. Monika Poslončec,  članica ispred Osnivača KZŽ,
 3. Krunoslav Bodalec, član  ispred Osnivača KZŽ,
 4. Petar Ptić,dr. med., spec.,član ispred Stručnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu KZŽ,
 5. Mario Zajec, prvostupnik sestrinstva, član ispred Radničkog vijeća Zavoda za hitnu medicinu KZŽ,
 6. Krešimir Božić, dipl. iur.,  ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu KZŽ,
 7. Jadranka Urbanc, dr. med., spec. obiteljske med., zamjenica ravnatelja Zavoda za hitnu medicinu  KZŽ,
 8. Nevenka Vorih, oec, viši stručni savjetnik,
 9. Željko Kolar –  župan  KZŽ,
 10.  Martina Gregurović Šanjug, dipl. soc. rad., pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade KZŽ
 11.  Pismohrana- ovdje.

 


Zadnja promjena: 25.10.2022. u 02:33 sati | Prikazano 144 puta
 • na vrh
 • Najnovije
  Javna nabava
  Natječaji
  Edukacija
  Najčitanije
  Pitajte nas Karta
  Anketa
  Da na javnoj površini zateknete osobu bez svijesti, učinili bi sljedeće:   
  Naslovnica | Kontakt | Uvjeti korištenja
  Zavod za hitnu medicinu Krapinsko - zagorske županije
  Dr. Mirka Crkvenca 1, 49000 Krapina
  tel: 049/373-411 | fax: 049/373-413 | Email: info@hitna-kzz.hr
  OIB: 17813384799 | IBAN: HR7223400091110492278 (PBZ)