HyperLink
Croatian English German Italian Kliknite za kratke upute
Pon, 14.06.2021

Poziv za 52. sjednicu Upravnog vijeća

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU

KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

UPRAVNO VIJEĆE

Klasa:003-01/21-01/26

Urbroj: 2140-43-05-21-1

Krapina, 14.06.2021.

P O Z I V

 

            za   52. sjednicu Upravnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije.

            Sjednica će se  održati telefonski sukladno čl.7. st. 4. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu KZŽ, dana

 

                                 14.06.2021. godine ( ponedjeljak )  u   14,30   sati.

 

                        Za sjednicu se predlaže slijedeći

 

DNEVNI    RED:

 1. Donošenje Odluke o zapošljavanju dva doktora medicine na neodređeno vrijeme.
 2. Donošenje Odluke o davanju ovlaštenja ravnatelju za potpis Ugovora o javnoj nabavi dva vozila HMP  sa zajednicom ponuditelja UPGRADE  d.o.o. iz Velikog Trgovišća i Porsche Croatia d.o.o. iz Zagreba.

 

S  poštovanjem,

 

 

                                               Predsjednik  Upravnog vijeća:

                                                Željko Presečki , dipl.ing. sig., v.r.

 

Kontaktirati:

1. Željko Presečki,dipl. ing. sig., predsjednik UV-a,

2. Kristina Krznar,  članica ispred Osnivača KZŽ,

3. Marija Pavlek, članica  ispred Osnivača KZŽ,

4. Petar Ptić,dr. med.,član ispred Stručnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu KZŽ,

5. Mario Zajec, prvostupnik sestrinstva, član ispred Radničkog vijeća Zavoda za hitnu

    medicinu KZŽ,

6. Pismohrana- ovdje.

 


Zadnja promjena: 15.07.2021. u 10:41 sati | Prikazano 85 puta
 • na vrh
 • Najnovije
  Javna nabava
  Natječaji
  Edukacija
  Najčitanije
  Pitajte nas Karta
  Anketa
  Da na javnoj površini zateknete osobu bez svijesti, učinili bi sljedeće:   
  Naslovnica | Kontakt | Uvjeti korištenja
  Zavod za hitnu medicinu Krapinsko - zagorske županije
  Dr. Mirka Crkvenca 1, 49000 Krapina
  tel: 049/373-411 | fax: 049/373-413 | Email: info@hitna-kzz.hr
  OIB: 17813384799 | IBAN: HR7223400091110492278 (PBZ)