HyperLink
Croatian English German Italian Kliknite za kratke upute
Uto, 06.07.2021

Poziv za 53. sjednicu Upravnog vijeća

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU

KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

UPRAVNO VIJEĆE

KLASA: 003-01/21-01/27

Ur.broj: 2140-43-05-21-1

Krapina, 06.07.2021.

P O Z I V

            za 53. sjednicu Upravnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, za dan

                                    15.07.2021. godine ( četvrtak )  u   8,00   sati.

 

   Sjednica će se održati u prostoriji Liječničkog povjerenstva Doma zdravlja KZŽ, Krapina, Dr. M. Crkvenca 1

 

  Za sjednicu se predlaže slijedeći

 

D N E V N I    R E D:

 1. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa 51. i 52. sjednice Upravnog vijeća.
 2. Donošenje Odluke o financijskom poslovanju Zavoda za hitnu medicinu KZŽ za svibanj i lipanj/ 2021. godine. 
 3. Donošenje Odluke o financijskom poslovanju Zavoda za hitnu medicinu KZŽ za razdoblje 01.01. do 30.06.2021. godine. 
 4. Izviješće ravnatelja o poslovanju Zavoda za hitnu medicinu KZŽ za razdoblje siječanj- lipanj 2021. godine. 
 5. I.  Izmjena  Financijskog  plana Zavoda za hitnu medicinu KZŽ za 2021. godinu. 
 6. II. Izmjena Plana nabave Zavoda za hitnu medicinu KZŽ za 2021. godinu. 
 7. Donošenje Odluke o davanju ovlaštenja ravnatelju za potpis Dodatka IX Ugovora sa HZZO-om za 2019. godinu. 
 8. Donošenje Odluke o zapošljavanju: 

a) jednog (1) doktora medicine na neodređeno vrijeme (umjesto Dore Darapi,dr.med), 

b) jednog (1) doktora medicine na određeno vrijeme (umjesto dr. Kapeš). 

 c) tri (3) medicinske sestre/tehničara ili prvostupnice/prvostupnika sestrinstva na određeno vrijeme

(umjesto A. Božičević Halužan, L. Bračević, zamjena za g.o i bolovanje).

9. Pitanja i prijedlozi.

 

S  poštovanjem,

Predsjednik  Upravnog vijeća:

     Željko Presečki , dipl.ing. sig., v.r.

 

 

 

Dostaviti:

 1. Željko Presečki,dipl. ing. sig., predsjednik UV-a,
 2. Kristina Krznar,  dipl.oec.,članica ispred Osnivača KZŽ,
 3. Marija Pavlek,dipl. soc. radnik, članica  ispred Osnivača KZŽ,
 4. Petar Ptić,dr. med.,član ispred Stručnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu KZŽ,
 5. Mario Zajec, bacc. med. techn,  član ispred Radničkog vijeća Zavoda za hitnu medicinu KZŽ,
 6. Krešimir Božić, dipl. iur.,  ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu KZŽ,
 7. Jadranka Urbanc, dr. med., spec. obiteljske med., zamjenica ravnatelja Zavoda za hitnu medicinu KZŽ,
 8. Nevenka Vorih, oec, viši stručni savjetnik,
 9. Željko Kolar –  župan  KZŽ,
 10. Martina Gregurović Šanjug, dipl. soc. rad., pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade KZŽ.
 11. Pismohrana- ovdje.

Zadnja promjena: 16.07.2021. u 07:23 sati | Prikazano 110 puta
 • na vrh
 • Najnovije
  Javna nabava
  Natječaji
  Edukacija
  Najčitanije
  Pitajte nas Karta
  Anketa
  Da na javnoj površini zateknete osobu bez svijesti, učinili bi sljedeće:   
  Naslovnica | Kontakt | Uvjeti korištenja
  Zavod za hitnu medicinu Krapinsko - zagorske županije
  Dr. Mirka Crkvenca 1, 49000 Krapina
  tel: 049/373-411 | fax: 049/373-413 | Email: info@hitna-kzz.hr
  OIB: 17813384799 | IBAN: HR7223400091110492278 (PBZ)