HyperLink
Croatian English German Italian Kliknite za kratke upute
Vi ste ovdje: Naslovnica > Bagatelna nabava Ispis stranice Dodaj u zabilješke Komentiraj stranicu Pošalji link Email-om
Sri, 16.12.2020

Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave "Usluga osiguranja za 2021. godinu"

           ZAVOD ZA HITNU MEDICINU

KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

49000 KRAPINA, Dr. Mirka Crkvenca 1

KLASA: 406-07/20-01/03

URBROJ: 2140-43-01-20-1

Krapina, 15.12.2020.

 

Na temelju članka 4. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave broj: 02-255-17 od 25.05.2017. godine i članka 28. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, KLASA: 003-01/20-01/18, URBROJ: 2140-43-05-20-4 od 30.06.2020. godine, ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije donosi

 

ODLUKU O POČETKU POSTUPKA

JEDNOSTAVNE NABAVE 

ZA PREDMET NABAVE "USLUGA OSIGURANJA" 

 

I.

 Podaci o naručitelju:

 • Naziv naručitelja:                       Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije
 • Sjedište naručitelja:                    Krapina, Dr. Mirka Crkvenca 1
 • OIB naručitelja:                           17813384799
 • Broj telefona naručitelja:             049/373-411
 • Broj telefaxa naručitelja:             049/373-413
 • Adresa elektroničke pošte:          ravnatelj@hitna-kzz.hr
 • Internetska adresa naručitelja:    www.hitna-kzz.hr

II.

 Evidencijski broj nabave: 19/21.

Redni broj predmeta nabave u Planu nabave: 19. 

III.

Predmet nabave je usluga osiguranja za 2021. godinu.

IV.

Procijenjena vrijednost nabave je 195.000,00 kuna bez PDV-a.

V.

Sredstva za nabavu osiguravaju se u Financijskom planu Zavodu za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije.

VI.

Postupak nabave će se provesti objavljivanjem poziva neograničenom broju subjekata, na način da će se Poziv na dostavu ponuda objaviti na internetskoj stranici naručitelja www.hitna-kzz.hr dana 16.12.2020. godine.

VII.

U Stručno povjerenstvo za pripremu i provođenje postupka jednostavne nabave (dalje: Stručno povjerenstvo) imenuju se:

 1. Sanja Putanec, mag. oec.,
 2. Marijana Hajnić, struč. spec.,
 3. Nevenka Vorih, oec..

VIII.

Članovi Stručnog povjerenstva sudjeluju u pripremi poziva na dostavu ponuda, otvaraju ponude, sudjeluju u pregledu i ocijeni ponuda i obavljaju ostale poslove u vezi s postupkom jednostavne nabave.

Osoba zadužena za praćenje provedbe ugovora je Snježana Jandrok.

Članovi Stručnog povjerenstva za svoj rad odgovaraju odgovornoj osobi Naručitelja.

IX.

Odgovorna osoba Naručitelja je ravnatelj Krešimir Božić.

                                                                                               R A V N A T E LJ

                                                                                             Krešimir Božić, dipl. iur.

 

Dostaviti:

 1. Članovima Povjerenstva iz točke VII. ove Odluke,
 2. Pismohrana.

 

 

 

Prilozi:

HyperLink   Odluka o početku postupka
HyperLink   Poziv na dostavu ponuda
HyperLink   Odluka o odabiru
HyperLink   Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

Zadnja promjena: 29.12.2020. u 10:46 sati | Prikazano 353 puta
 • na vrh
 • Najnovije
  Javna nabava
  Natječaji
  Edukacija
  Najčitanije
  Pitajte nas Karta
  Anketa
  Da na javnoj površini zateknete osobu bez svijesti, učinili bi sljedeće:   
  Naslovnica | Kontakt | Uvjeti korištenja
  Zavod za hitnu medicinu Krapinsko - zagorske županije
  Dr. Mirka Crkvenca 1, 49000 Krapina
  tel: 049/373-411 | fax: 049/373-413 | Email: info@hitna-kzz.hr
  OIB: 17813384799 | IBAN: HR7223400091110492278 (PBZ)