Vi ste ovdje: Naslovnica > Javna nabava Ispis stranice Dodaj u zabilješke Komentiraj stranicu Pošalji link Email-om
Sri, 15.02.2012

Plan nabave za 2012. godinu

Plan nabave nalazi se u prilozima ispod teksta.

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

49 000 KRAPINA, Dr. Mirka Crkvenca 1
Broj: 01-02-12-4
Krapina, 15.02.2012.

 

Na temelju članka 20. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, broj 01-3/11-1 od 04. srpnja 2011. godine (dalje u tekstu: Statut) i članka 20. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11), Upravno vijeće Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije na svojoj 10. sjednici održanoj dana 15. 02. 2012. godine, jednoglasno je donijelo slijedeći

 

PLAN NABAVE
ZAVODA ZA HITNU MEDICINU KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
ZA 2012. GODINU

 

Točka I.

Ovim Planom nabave Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije za 2012. godinu (dalje u tekstu: Plan nabave) planiraju se nabave roba, radova i usluga za potrebe Krapinsko-zagorske županije.

 

Točka II.

Plan nabave se, u slučaju potrebe, može mijenjati i dopunjavati, a sve izmjene i dopune će se vidljivo označiti.

 

Točka III.

Planirane nabave roba, radova i usluga, prikazane su u tabeli koja se nalazi u prilogu i sastavni je dio ove točke Plana nabave.

 

Točka IV.

Ovaj Plan nabave stupa na snagu danom donošenja.

 

Točka V.

Ovaj Plan nabave i sve naknadne izmjene i dopune istoga, objaviti će se na internet stranicama Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije.

 

PREDSJEDNICA
UPRAVNOG VIJEĆA

Nada Dogan, dr. med. spec.

Prilozi:

HyperLink [HyperLink2]   Plan nabave za 2012. godinu

Zadnja promjena: 25.06.2012. u 06:59 sati | Prikazano 15597 puta
  • na vrh