Pet, 30.03.2018

Odluka o izboru kandidata (N.N. broj 25/18)

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU

KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

49000 KRAPINA, Dr. Mirka Crkvenca 1

Broj: 02-71-18

Krapina, 30.3.2018.

 

Na temelju članka 28. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, broj: 01-3/11-1 od 4. srpnja 2011. godine i broj : 01-08-16-1 od 7.6.2016. godine u svezi s člankom 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“ broj 168/17.), na prijedlog Povjerenstva za provedbu javnog natječaja, ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, donosi

 

ODLUKU O IZBORU KANDIDATA

 

 • Za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca za radno mjesto doktor medicine/specijalist hitne medicine u timu 1 HMP-a  izabrani su:
 1. Sara Kilijan, dr. med.,
 2. Valentina Horvat, dr. med.,
 3. Vlatka Lehkec, dr. med.,
 4. Iva Golubić, dr. med..
 •      Za preostala dva radna mjesta koja nisu popunjena ovim natječajem, ponoviti će se natječaj.

 

 •       Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 25/18 od 14. ožujka 2018. godine, na oglasnoj ploči Zavoda, internetskoj stranici Zavoda (www.hitna-kzz.hr) te Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

 

 •      Odluka se objavljuje na internetskoj stranici Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-    zagorske županije kao obavijest o rezultatima natječaja.

 

 •       Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

                                   

                                                                                  RAVNATELJ

 

                                                                             Krešimir Božić, dipl. iur.

 

Dostaviti:

 1. Svim kandidatima putem Internetske stranice Zavoda (www. hitna-kzz.hr),
 2. Oglasna ploča,
 3. Pismohrana.

 

 

 

Prilozi:

HyperLink   Odluka

Zadnja promjena: 04.05.2018. u 01:01 sati | Prikazano 2269 puta
 • na vrh