Sri, 11.07.2018

Odluka o izboru kandidata (N.N. br. 55/18)

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU

KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

49000 KRAPINA, Dr. Mirka Crkvenca 1

Broj: 02-172-18

Krapina, 11.7.2018.

 

Na temelju članka 28. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, broj: 01-3/11-1 od 4. srpnja 2011. godine i broj : 01-08-16-1 od 7.6.2016. godine u svezi s člankom 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“ broj 168/17.), na prijedlog Povjerenstva za provedbu javnog natječaja, ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, donosi

 

ODLUKU O IZBORU KANDIDATA

 

1. Za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca za radno mjesto doktor medicine/specijalist hitne medicine u timu 1 HMP-a  izabran je

                  1. Mislav Škrobo, dr. med. 

 

2. Za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme uz probni rad od mjesec dana za radno mjesto medicinska sestra/tehničar ili prvostupnik/prvostupnica sestrinstva u timu T1/T2 HMP-a  izabran je:

                   1. Josip Vragović.

 

3. Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 55/18 od 15. lipnja 2018. godine, na oglasnoj ploči Zavoda, internetskoj stranici Zavoda (www.hitna-kzz.hr) te Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

 

4. Odluka se objavljuje na internetskoj stranici Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko- zagorske županije kao obavijest o rezultatima natječaja.

 

5. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

                                   

                                                                                  RAVNATELJ

 

                                                                             Krešimir Božić, dipl. iur.

 

Dostaviti:

  1. Svim kandidatima putem Internetske stranice Zavoda (www. hitna-kzz.hr),
  2. Oglasna ploča,
  3. Pismohrana.

 

 

Prilozi:

HyperLink   Odluka o izboru kandidata

Zadnja promjena: 11.07.2018. u 03:23 sati | Prikazano 2168 puta
  • na vrh