HyperLink
Croatian English German Italian Kliknite za kratke upute
Vi ste ovdje: Naslovnica > Javna nabava Ispis stranice Dodaj u zabilješke Komentiraj stranicu Pošalji link Email-om
Čet, 10.12.2015

III. izmjena i dopuna Plana nabave Zavoda za hitnu medicinu KZŽ za 2015. godinu

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU

KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

49 000 KRAPINA, Dr. Mirka Crkvenca 1

 

Broj: 01-12-15-4

Krapina, 07.12.2015.

 

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11, 82/13, 143/13 i 13/14) i članka 20. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije broj: 01-3/11-1 od 04. srpnja 2011. godine, na koji je suglasnost dao Župan KZŽ  Klasa:500-01/11-01/67, Ur.broj:2140/01-02-11-3 od 05.07.2011. godine  Upravno vijeće Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije na svojoj 28. sjednici održanoj dana 07.12.2015. godine,  donijelo je slijedeću

 

                                             III.             IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVE

ZAVODA ZA HITNU MEDICINU KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

ZA 2015. GODINU

 

 

 I.

Ovom III. izmjenom i dopunom Plana nabave Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu (dalje u tekstu: III. izmjena i dopuna Plana nabave) mijenja se Plan nabave Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu broj: 01-14-14-5 od 29.12.2014. godine, broj: 01-05-15-6 od 27.04.2015. godine, broj 01-11-15-8 od 02.11.2015. g. (dalje u tekstu: Plan nabave).

 

Točka II.

Plan nabave mijenja se na način kako je to prikazano u Tabeli koja se nalazi u prilogu ove III. izmjene i dopune Plana nabave  i koja je sastavni dio ove III. izmjene i dopune Plana nabave.

 

Točka III.

Ova III. izmjena i dopuna Plana nabave stupa na snagu danom donošenja.

 

 

Točka IV.

Ova III. izmjena i dopuna Plana nabave objaviti će se na internetskim stranicama Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije.

 

                                                                                              PREDSJEDNIK

                                                                                         UPRAVNOG VIJEĆA

                                                                                    Željko Presečki, dipl. ing. sig.              

 

 

 

Dostaviti:
1. Služba za financije, računovodstvo, plan i analizu, ovdje,

2. Internet stranica Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, za objavu,

3. Pismohrana.

Prilozi:

HyperLink   Odluka - III. izmjena i dopuna Plana nabave za 2015.
HyperLink   Tabela- III. izmjena i dopuna Plana nabave za 2015.

Zadnja promjena: 31.12.2015. u 12:08 sati | Prikazano 12768 puta
 • na vrh
 • Najnovije
  Javna nabava
  Natječaji
  Edukacija
  Najčitanije
  Pitajte nas Karta
  Anketa
  Da na javnoj površini zateknete osobu bez svijesti, učinili bi sljedeće:   
  Naslovnica | Kontakt | Uvjeti korištenja
  Zavod za hitnu medicinu Krapinsko - zagorske županije
  Dr. Mirka Crkvenca 1, 49000 Krapina
  tel: 049/373-411 | fax: 049/373-413 | Email: info@hitna-kzz.hr
  OIB: 17813384799 | IBAN: HR7223400091110492278 (PBZ)