HyperLink
Croatian English German Italian Kliknite za kratke upute
Vi ste ovdje: Naslovnica > Javna nabava Ispis stranice Dodaj u zabilješke Komentiraj stranicu Pošalji link Email-om
Sri, 30.04.2014

I. izmjena i dopuna Plana nabave Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije za 2014. godinu

I. izmjena i dopuna Plana nabave Zavoda z ahitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije za 2014. godinu

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU

KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

49 000 KRAPINA, Dr. Mirka Crkvenca 1

 Broj: 01-05-14-6

Krapina, 28.04.2014.

 

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11, 82/13 i 143/13),  Upravno vijeće Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije na svojoj 7. sjednici održanoj dana 28.04.2014. godine,  donijelo je slijedeći

 

                                       I.                   IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVE

ZAVODA ZA HITNU MEDICINU KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

ZA 2014. GODINU

 

 

 I.

Ovom I. izmjenom i dopunom Plana nabave Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije za 2014. godinu (dalje u tekstu: I. izmjena Plana nabave) mijenja se Plan nabave Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije za 2014. godinu broj: 01-08-13-5 od 30.12.2013. godine (dalje u tekstu: Plan nabave).

 

Točka II.

Plan nabave mijenja se na način kako je to prikazano u Tabeli koja se nalazi u prilogu ove I izmjene i koja je sastavni dio ove I. izmjene Plana nabave.

 

Točka III.

Ova I. izmjena Plana nabave stupa na snagu danom donošenja.

 

 

Točka IV.

Ova I. izmjena Plana nabave objaviti će se na internetskim stranicama Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije.

 

                                                                                              PREDSJEDNIK

                                                                                           UPRAVNOG VIJEĆA

                                                                                       Željko Presečki, dipl. ing. sig.              

 

 

Dostaviti:
1. Služba za financije, računovodstvo, plan i analizu, ovdje,

2. Internet stranica Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, za objavu,

3. Pismohrana.

Napomena: I. izmjena i dopuna Plana nabave nalazi se u Tablici u Prilogu

Prilozi:

HyperLink   Tablica -I. izmjena i dopuna Plana nabave Zavoda za hitnu medicinu KZŽ za 2014. godinu

Zadnja promjena: 01.07.2014. u 03:07 sati | Prikazano 15505 puta
 • na vrh
 • Najnovije
  Javna nabava
  Natječaji
  Edukacija
  Najčitanije
  Pitajte nas Karta
  Anketa
  Da na javnoj površini zateknete osobu bez svijesti, učinili bi sljedeće:   
  Naslovnica | Kontakt | Uvjeti korištenja
  Zavod za hitnu medicinu Krapinsko - zagorske županije
  Dr. Mirka Crkvenca 1, 49000 Krapina
  tel: 049/373-411 | fax: 049/373-413 | Email: info@hitna-kzz.hr
  OIB: 17813384799 | IBAN: HR7223400091110492278 (PBZ)