HyperLink
Croatian English German Italian Kliknite za kratke upute
Vi ste ovdje: Naslovnica > Javna nabava Ispis stranice Dodaj u zabilješke Komentiraj stranicu Pošalji link Email-om
Uto, 02.06.2020

Plan nabave Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu (I. izmjena)

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU

KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

49 000 KRAPINA, Dr. Mirka Crkvenca 1

 

Klasa:003-01/20-01/15

Ur.broj:2140-43-05-20-6

Krapina, 29.05.2020.

 

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj  128/16),  Upravno vijeće Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije na svojoj 36. sjednici održanoj dana  29.05.2020. godine,  donijelo je

 

                                                       I. IZMJENU PLANA NABAVE

ZAVODA ZA HITNU MEDICINU KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

ZA 2020. GODINU

 

 I.

Ovom I. Izmjenom Plana nabave Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu (dalje u tekstu: I. izmjena Plana nabave) mijenja se Plan nabave Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu KLASA:003-01/19-01/30, Ur.broj:2140-43-05-19-10 od  12.11.2019. godine  (dalje u tekstu: Plan nabave).

II.

Plan nabave mijenja se na način kako je to prikazano u Tabeli koja se nalazi u prilogu ove I. Izmjene i koja je sastavni dio ove I. izmjene Plana nabave.

III.

Ova I. Izmjena Plana nabave stupa na snagu danom donošenja.

 IV.

Ova I. Izmjena Plana nabave objaviti će se na internetskim stranicama Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije.

 

 

 

                                                                                              PREDSJEDNIK

                                                                                              UPRAVNOG VIJEĆA

                                                                                         Željko Presečki, dipl. ing. sig.

        

 

 

 

Dostaviti:
1. Služba za financije, računovodstvo, plan i analizu, ovdje,

2. Internet stranica Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, za objavu,

3. Pismohrana.

Prilozi:

HyperLink   Plan nabave 2020. god. (I. izmjena)

Zadnja promjena: 03.06.2020. u 01:39 sati | Prikazano 8459 puta
 • na vrh
 • Najnovije
  Javna nabava
  Natječaji
  Edukacija
  Najčitanije
  Pitajte nas Karta
  Anketa
  Da na javnoj površini zateknete osobu bez svijesti, učinili bi sljedeće:   
  Naslovnica | Kontakt | Uvjeti korištenja
  Zavod za hitnu medicinu Krapinsko - zagorske županije
  Dr. Mirka Crkvenca 1, 49000 Krapina
  tel: 049/373-411 | fax: 049/373-413 | Email: info@hitna-kzz.hr
  OIB: 17813384799 | IBAN: HR7223400091110492278 (PBZ)