HyperLink
Croatian English German Italian Kliknite za kratke upute
Vi ste ovdje: Naslovnica > Javna nabava Ispis stranice Dodaj u zabilješke Komentiraj stranicu Pošalji link Email-om
Pon, 23.11.2020

Plan nabave Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU

KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

49 000 KRAPINA, Dr. Mirka Crkvenca 1

UPRAVNO VIJEĆE

KLASA: 003-01/20-01/38

URBROJ: 2140-43-05-20-6

Krapina, 17.11.2020.

 

Na temelju članka 20. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije KLASA: 003-01/20-01/18, URBROJ: 2140-43-05-20-4 od 30.06.2020. godine, na koji je suglasnost dao Župan KZŽ KLASA: 500-01/20-01/85, URBROJ: 2140/01-02-20-2 od 10.07.2020. godine, te članka 28. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 128/16), Upravno vijeće Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije na svojoj 43. sjednici održanoj dana 17.11.2020. godine, donijelo je

 

PLAN NABAVE

ZAVODA ZA HITNU MEDICINU KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

ZA 2021. GODINU


I.

Ovim Planom nabave Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu (dalje u tekstu: Plan nabave) planiraju se nabave roba, radova i usluga za potrebe Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije. 

II.

Plan nabave se, u slučaju potrebe, može mijenjati i dopunjavati, a sve izmjene i dopune će se vidljivo označiti. 

III.

Planirane nabave roba, radova i usluga, prikazane su u tabeli koja se nalazi u prilogu i sastavni je dio ove točke Plana nabave.

IV.

Plan nabave stupa na snagu danom donošenja.

 V.

Ovaj Plan nabave objaviti će se na internetskim stranicama Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije i Elektroničkom oglasniku javne nabave.

 

                                                                                                 PREDSJEDNIK

                                                                                                UPRAVNOG VIJEĆA

                                                                                             Željko Presečki, dipl. ing. sig.      


Dostaviti:

1. Služba za financije, računovodstvo, plan i analizu, ovdje,

2. Internet stranica Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, za objavu,

3. Elektronički oglasnik javne nabave, za objavu,

4. Pismohrana.

Prilozi:

HyperLink   Plan nabave 2021. godina
HyperLink   Odluka- Plan nabave za 2021. godinu

Zadnja promjena: 23.11.2020. u 02:00 sati | Prikazano 7973 puta
 • na vrh
 • Najnovije
  Javna nabava
  Natječaji
  Edukacija
  Najčitanije
  Pitajte nas Karta
  Anketa
  Da na javnoj površini zateknete osobu bez svijesti, učinili bi sljedeće:   
  Naslovnica | Kontakt | Uvjeti korištenja
  Zavod za hitnu medicinu Krapinsko - zagorske županije
  Dr. Mirka Crkvenca 1, 49000 Krapina
  tel: 049/373-411 | fax: 049/373-413 | Email: info@hitna-kzz.hr
  OIB: 17813384799 | IBAN: HR7223400091110492278 (PBZ)