HyperLink
Croatian English German Italian Kliknite za kratke upute
Vi ste ovdje: Naslovnica > Javna nabava Ispis stranice Dodaj u zabilješke Komentiraj stranicu Pošalji link Email-om
Pet, 22.11.2019

Plan nabave Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU

KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

49 000 KRAPINA, Dr. Mirka Crkvenca 1

 

Klasa:003-01/19-01/30

Ur.broj:2140-43-05-19-10

Krapina, 12.11.2019.

 

Na temelju članka 20. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije broj:01-3/11-1 od 04. srpnja 2011. godine i broj: 01-08-16-1 od 7.6.2016. godine te  članka 28. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj  128/16),  Upravno vijeće Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije na svojoj 30. sjednici održanoj dana  12.11.2019.godine,  donijelo je

 

PLAN NABAVE

ZAVODA ZA HITNU MEDICINU KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

ZA 2020. GODINU

 

I.

Ovim Planom nabave Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu (dalje u tekstu: Plan nabave) planiraju se nabave roba, radova i usluga za potrebe Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije. 

II.

Plan nabave se, u slučaju potrebe, može mijenjati i dopunjavati, a sve izmjene i dopune će se vidljivo označiti. 

III.

Planirane nabave roba, radova i usluga, prikazane su u tabeli koja se nalazi u prilogu i sastavni je dio ove točke Plana nabave.

IV.

Plan nabave stupa na snagu danom donošenja. 

IV.

Ovaj Plan nabave objaviti će se na internetskim stranicama Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije i Elektroničkom oglasniku javne nabave.

 

                                                                                              PREDSJEDNIK

                                                                                             UPRAVNOG VIJEĆA

                                                                                           Željko Presečki, dipl. ing. sig.

 

Dostaviti:

 
1. Služba za financije, računovodstvo, plan i analizu, ovdje,

2. Internet stranica Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, za objavu,

3. Elektronički oglasnik javne nabave, za objavu,

4. Pismohrana.

Prilozi:

HyperLink   Odluka- Plan nabave za 2020. godinu
HyperLink   Plan nabave za 2020. godinu

Zadnja promjena: 23.11.2020. u 02:05 sati | Prikazano 7927 puta
 • na vrh
 • Najnovije
  Javna nabava
  Natječaji
  Edukacija
  Najčitanije
  Pitajte nas Karta
  Anketa
  Da na javnoj površini zateknete osobu bez svijesti, učinili bi sljedeće:   
  Naslovnica | Kontakt | Uvjeti korištenja
  Zavod za hitnu medicinu Krapinsko - zagorske županije
  Dr. Mirka Crkvenca 1, 49000 Krapina
  tel: 049/373-411 | fax: 049/373-413 | Email: info@hitna-kzz.hr
  OIB: 17813384799 | IBAN: HR7223400091110492278 (PBZ)