HyperLink
Croatian English German Italian Kliknite za kratke upute
Sri, 14.08.2019

Odluka o izboru kandidata - stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU

KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

49000 KRAPINA, Dr. Mirka Crkvenca 1

Klasa:112-07/19-01/05

Ur.broj: 2140-43-01-19-4

Krapina, 14.08.2019.

 

Na temelju članka 28. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, broj: 01-3/11-1 od 4. srpnja 2011. godine i broj : 01-08-16-1 od 7.6.2016. godine, ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, donosi

 

ODLUKU O IZBORU KANDIDATA

 I. Za stručno osposobljavanje  za rad bez zasnivanja radnog odnosa  za poslove magistra ekonomije ili  stručnog /sveučilišnog

prvostupnika ekonomskog smjera izabran je: 

                                                         1.  P.C.

 II. Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči Zavoda, internetskoj stranici Zavoda (www.hitna-kzz.hr) te Hrvatskom zavodu za zapošljavanje 18.07.2019.g..

 

III. Odluka se objavljuje na internetskoj stranici Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije kao obavijest o rezultatima natječaja.

IV. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

                                   

                                                                                  RAVNATELJ

 

                                                                             Krešimir Božić, dipl. iur.

 

Dostaviti:

 1. Svim kandidatima putem Internetske stranice Zavoda (www. hitna-kzz.hr),
 2. Oglasna ploča,
 3. Pismohrana.

 

Prilozi:

HyperLink   Odluka o izboru kandidata

Zadnja promjena: 14.08.2019. u 12:29 sati | Prikazano 8065 puta
 • na vrh
 • Najnovije
  Javna nabava
  Natječaji
  Edukacija
  Najčitanije
  Pitajte nas Karta
  Anketa
  Da na javnoj površini zateknete osobu bez svijesti, učinili bi sljedeće:



   
  Naslovnica | Kontakt | Uvjeti korištenja
  Zavod za hitnu medicinu Krapinsko - zagorske županije
  Dr. Mirka Crkvenca 1, 49000 Krapina
  tel: 049/373-411 | fax: 049/373-413 | Email: info@hitna-kzz.hr
  OIB: 17813384799 | IBAN: HR7223400091110492278 (PBZ)