HyperLink
Croatian English German Italian Kliknite za kratke upute
Čet, 04.07.2024

Odluka o izboru kandidata/ poništenju dijela Natječaja

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU

KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

49000 KRAPINA, Dr. Mirka Crkvenca 1

KLASA: 112-01/24-01/06

URBROJ: 2140-43-01-24-

Krapina, 04.07.2024.

 

Na temelju članka 28. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, KLASA: 003-01/20-01/18, URBROJ: 2140-43-05-20-4 od 30.06.2020. godine i broj: 01-08-16-1 od 7.6.2016. godine, te Izmjene i dopune Statuta KLASA: 007-05/23-01/23, URBROJ: 2140-43-05-23-8 od 21.07.2023. godine u svezi s člankom 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“ broj 56/22), na prijedlog Povjerenstva za provedbu javnog natječaja, ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, donosi

 

ODLUKU O IZBORU KANDIDATA/ PONIŠTENJU DIJELA NATJEČAJA

 

I.  Za zasnivanje radnog odnosa, za radno mjesto doktor medicine specijalist hitne medicine/ doktor medicine u Timu 1 na:

a) neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca 3 izvršitelj-a/-ice izabran-i/-e su:

1)      M. B, rođ. 1995.,

2)      M. B., rođ. 1994.,

3)      D. F..

 

II. Poništava se dio Natječaja za sljedeća radna mjesta:

- pod točkom 1. doktor medicine specijalist hitne medicine/ doktor medicine u Timu 1 na neodređeno vrijeme (1 izvršitelj/-ica) i na određeno vrijeme (3 izvršitelj-a/-ice),

- pod točkom 2. medicinska sestra/tehničar ili prvostupnik/prvostupnica sestrinstva u Medicinsko prijavno-dojavnoj jedinici na neodređeno vrijeme (1 izvršitelj/-ica).

III. Natječaj je objavljen na internetskoj stranici Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije (www.hitna-kzz.hr) dana 27.05.2024. godine, na oglasnoj ploči Zavoda, te Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

IV. Odluka se objavljuje na internetskoj stranici Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije kao obavijest o rezultatima natječaja.

V. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

RAVNATELJ

Krešimir Božić, dipl. iur.

 

 

Dostaviti:

 1. Svim kandidatima putem Internetske stranice Zavoda (www.hitna-kzz.hr),
 2. Oglasna ploča,
 3. Pismohrana.

Prilozi:

HyperLink   Odluka o izboru kandidata/ poništenju dijela Natječaja

Zadnja promjena: 05.07.2024. u 07:33 sati | Prikazano 533 puta
 • na vrh
 • Najnovije
  Javna nabava
  Natječaji
  Edukacija
  Najčitanije
  Pitajte nas Karta
  Anketa
  Da na javnoj površini zateknete osobu bez svijesti, učinili bi sljedeće:   
  Naslovnica | Kontakt | Uvjeti korištenja
  Zavod za hitnu medicinu Krapinsko - zagorske županije
  Dr. Mirka Crkvenca 1, 49000 Krapina
  tel: 049/373-411 | fax: 049/373-413 | Email: info@hitna-kzz.hr
  OIB: 17813384799 | IBAN: HR7223400091110492278 (PBZ)