HyperLink
Croatian English German Italian Kliknite za kratke upute
Pon, 22.10.2018

Natječaj za prijam pripravnika

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU

KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

49000 KRAPINA, Dr. Mirka Crkvenca 1

Broj: 02-281-18

Krapina, 16.10.2018.

 

Na temelju članka 28. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, broj: 01-3/11-1 od 4. srpnja 2011. godine i broj: 01-08-16-1 od 7.6.2016. godine, a u skladu sa odobrenim Planom prijema pripravnika u zdravstvene ustanove korištenjem potpora za zapošljavanje putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, dostavljenog od Ministarstva zdravstva KLASA: 023-03/18-01/48, URBROJ: 534-01/8-18-8 od 27. kolovoza 2018. godine, ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, raspisuje

 

 

JAVNI NATJEČAJ

za prijam pripravnika – zdravstvenih radnika u Zavodu za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije

putem mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Potpora za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo za sljedeće zvanje:

 

 

 1. 1.      medicinska sestra/tehničar (m/ž) u Timu T1/T2 - pripravnik (SSS)3 izvršitelja u Zavodu za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, na određeno vrijeme u trajanju od 1 (jedne) godine radi stjecanja prvog radnog iskustva/pripravničkog staža, mjesto rada: Krapinsko-zagorska županija,

Uvjeti: SSS (srednja stručna sprema) medicinske struke, vozačka  dozvola "B" kategorije.

 

Kandidati/kinje trebaju ispunjavati i uvjete sukladno kriterijima koje utvrđuje Hrvatski zavod za zapošljavanje za mjeru „Potpora za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo“ (www.hzz.hr), pa se kao kandidati za navedenu mjeru mogu prijaviti nezaposlene osobe koje se prvi puta zapošljavaju u zanimanju za koje su se školovale te nemaju evidentiranog staža osiguranja na poslovima u svojoj obrazovnoj razini, a prijavljene su u evidenciji nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

 

Uz prijave na natječaj obavezno dostaviti sljedeće:

-         vlastoručno potpisana zamolba,

-         kratki životopis (obavezno navesti adresu i kontakt broj tel./mob., po mogućnosti adresu e-pošte),

-         preslika osobne iskaznice (obje strane),

-         preslika svjedodžbe o završenom školovanju,

-         uvjerenje o nekažnjavanju (original, ne stariji od šest mjeseci),

-         potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu (dokaz radnog iskustva),

-         potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o nezaposlenosti, ne stariju od 30 dana,

-         preslika vozačke dozvole „B“ kategorije.

 

Sukladno članku 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine br. 82/08. i 69/17.), na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju, prema posebnim zakonima, dužni su u prijavi na Javni natječaj pozvati se na to pravo te su dužni, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, uz prijavu priložiti i svu propisanu dokumentaciju te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17.) dužni su uz prijavu na javni natječaj dostaviti sve i dokaze iz članka 103. navedenog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dostupni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja – poveznica: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Sa izabranim kandidatima sklopiti će se pisani ugovor o radu na određeno vrijeme od 1 (jedne) godine sukladno važećem Zakonu o radu i kolektivnim ugovorima. Do donošenja odluke o izboru kandidata, natječaj ili dijelovi natječaja mogu biti ispravljeni, a Zavod pridržava pravo poništiti natječaj ili ne odabrati ni jednog kandidata.

Zavod pridržava pravo za kandidate koji ispunjavaju uvjete ovog natječaja provesti testiranje i provesti usmeni razgovor, a o čemu će kandidati biti obaviješteni, putem internetske stranice www.hitna-kzz.hr.

Pisane prijave na natječaj podnose se na adresu: Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, 49000 Krapina, Dr. Mirka Crkvenca 1,  s naznakom „ Za natječaj“,   u roku od 8 dana od dana objave natječaja u «Narodnim novinama». Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem internetske stranice www.hitna-kzz.hr.

 

.

 

     RAVNATELJ

 

Krešimir Božić, dipl. iur.


Zadnja promjena: 22.10.2018. u 09:15 sati | Prikazano 13426 puta
 • na vrh
 • Najnovije
  Javna nabava
  Natječaji
  Edukacija
  Najčitanije
  Pitajte nas Karta
  Anketa
  Da na javnoj površini zateknete osobu bez svijesti, učinili bi sljedeće:   
  Naslovnica | Kontakt | Uvjeti korištenja
  Zavod za hitnu medicinu Krapinsko - zagorske županije
  Dr. Mirka Crkvenca 1, 49000 Krapina
  tel: 049/373-411 | fax: 049/373-413 | Email: info@hitna-kzz.hr
  OIB: 17813384799 | IBAN: HR7223400091110492278 (PBZ)