HyperLink
Croatian English German Italian Kliknite za kratke upute
Sri, 06.07.2022

Odluka o izboru specijalizanata iz hitne medicine

   ZAVOD ZA HITNU MEDICINU

KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

49000 Krapina, Dr. Mirka Crkvenca 1

KLASA: 131-01/22-01/03

URBROJ: 2140-43-01-22-15

Krapina, 4.7.2022.

 

Ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije na temelju članka 28. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, KLASA: 003-01/20-01/18, URBROJ: 2140-43-05-20-4 od 30.06.2020. godine i članka 9. st. 1. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ broj 83/15 i 100/18), a vezano za Odluku Ministarstva zdravstva o specijalističkom usavršavanju doktora medicine u djelatnosti obiteljske medicine, pedijatrije, ginekologije i opstetricije, medicine rada i sporta, hitne medicine, oftamologije i optometrije, opće interne medicine, fizikalne medicine i rehabilitacije, kliničke radiologije, epidemiologije, školske i adolescente medicine i kliničke mikrobiologije, financiranim sredstvima Mehanizma za oporavak i otpornost dodijeljenih Ministarstvu zdravstva za provedbu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. KLASA: 131-01/22-01/201, URBROJ: 534-03/22-01 od 3. svibnja 2022. godine, na prijedlog Povjerenstva za izbor specijalizanta iz hitne medicine, dana 4. srpnja 2022. godine donosi

 

ODLUKU

o izboru specijalizanata iz hitne medicine

 

 1. Za specijalizaciju iz hitne medicine za potrebe Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije izabiru se:

-          Tin Ciglar, dr. med.,

-          Klara Kunštek, dr. med.,

-          Iva Miloš, dr. med..

 

 1. Ova Odluka objaviti će se na Oglasnoj ploči i internetskoj stranici (www.hitna-kzz.hr) Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije dana 6. srpnja 2022. godine.

Obrazloženje

Sukladno odobrenom Planu specijalizacije Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2020. i 2021. godinu, te Odobrenju na isti Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske  KLASA: 131—01/20-01/13, URBROJ: 534-03-1-1/7-20-3 od 8. listopada 2020. godine i KLASA: 131-01/21-01/21, URBROJ: 534-03-1-1/7-21-3 od 24. svibnja 2021. godine te Odluci Ministarstva zdravstva o specijalističkom usavršavanju doktora medicine u djelatnosti obiteljske medicine, pedijatrije, ginekologije i opstetricije, medicine rada i sporta, hitne medicine, oftamologije i optometrije, opće interne medicine, fizikalne medicine i rehabilitacije, kliničke radiologije, epidemiologije, školske i adolescente medicine i kliničke mikrobiologije, financiranim sredstvima Mehanizma za oporavak i otpornost dodijeljenih Ministarstvu zdravstva za provedbu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. KLASA: 131-01/22-01/201, URBROJ: 534-03/22-01 od 3. svibnja 2022. godine raspisan je natječaj za izbor specijalizanata – doktora medicine (m/ž) radi upućivanja na specijalističko usavršavanje iz hitne medicine za tri (3) izvršitelja/ice, koji je objavljen u Narodnim novinama broj 56/22 od 18.05.2022. godine, Večernjem listu, internetskim stranicama Ministarstva zdravstva i Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije te Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Povjerenstvo za izbor specijalizanta iz hitne medicine (dalje u tekstu: Povjerenstvo) je na temelju provedenog postupka utvrdilo da je u otvorenom roku na natječaj pristiglo šest prijava na natječaj i to od: Klare Kunštek, dr. med.,  Darie Marković, dr. med., Martine Štih, dr. med., Tina Ciglara, dr. med., Ive Miloš, dr. med. i Klare Savić, dr. med.. Sve prijave ocijenjene su kao  pravovremene i sadržavaju svu dokumentaciju traženu Natječajem.

Povjerenstvo je nakon obavljenog pregleda dokumentacije pristupnika pristupilo bodovanju sukladno mjerilima iz članka 3. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ broj 83/15 i 100/18, dalje u tekstu: Pravilnik) te je objavilo listu pristupnika s istaknutim bodovima na oglasnoj ploči ustanove.

 Nakon toga Povjerenstvo je dana 13. lipnja 2022. godine provelo razgovor s pristupnicima i ocijenilo pristupnike, osim s pristupnicom Klarom Savić, dr. med.,  koja je ispričala svoj dolazak i nije došla na razgovor. Sukladno članku 7. st. 1. Pravilnika Povjerenstvo je dostavilo ravnatelju prijedlog kandidata za prijam na specijalizaciju, gdje je na temelju provedenog bodovanja ostvarenog prema zadanim mjerilima za utvrđivanje redoslijeda iz članka 3. Pravilnika o mjerilima za prijem specijalizanata i razgovora s Povjerenstvom sukladno članku 6. stavku 3. Pravilnika, za izbor specijalizanata iz hitne medicine predložilo kandidate kako slijedi:  Tin Ciglar, dr.med., Klara Kunštek, dr. med. i Iva Miloš, dr. med..

Nadalje, sukladno članku 9. stavku 1. Pravilnika, a temeljem prijedloga Povjerenstva, redoslijedu i ostvarenim bodovima, valjalo je izabrati predložene kandidate te odlučiti kao u točci I. izreke.

 Točka II. izreke temelji se na članku 9. stavku 1. Pravilnika.

 

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke nezadovoljan/a pristupnik/ca može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije u roku od 8 dana od dana objave Odluke na Oglasnoj ploči i internetskoj stranici Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije.

 

                                                                                      RAVNATELJ

                                                                                Krešimir Božić, dipl. iur.

 

Prilozi:

HyperLink   Odluka o izboru specijalizanata iz hitne medicine

Zadnja promjena: 06.07.2022. u 12:18 sati | Prikazano 4974 puta
 • na vrh
 • Najnovije
  Javna nabava
  Natječaji
  Edukacija
  Najčitanije
  Pitajte nas Karta
  Anketa
  Da na javnoj površini zateknete osobu bez svijesti, učinili bi sljedeće:   
  Naslovnica | Kontakt | Uvjeti korištenja
  Zavod za hitnu medicinu Krapinsko - zagorske županije
  Dr. Mirka Crkvenca 1, 49000 Krapina
  tel: 049/373-411 | fax: 049/373-413 | Email: info@hitna-kzz.hr
  OIB: 17813384799 | IBAN: HR7223400091110492278 (PBZ)