HyperLink
Croatian English German Italian Kliknite za kratke upute
Sri, 03.08.2016

Odluka o izboru i imenovanju ravnatelja

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU

KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

Dr. Mirka Crkvenca 1, 49000 Krapina

                        UPRAVNO VIJEĆE

 

Broj:01-10-16-7

Krapina, 14.07.2016.

 

 

Na temelju članka 38. Zakona o ustanovama (N.N. broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 59. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (N.N. broj 150/08, 155/09, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14 i 154/14), te članka 25. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije , broj: 01-3/11-1 od 04. srpnja 2011. godine, te izmjene i dopune Statuta  broj: 01-08-16-1 od 07.06.2016. godine,  Upravno vijeće Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, je na svojoj 39. sjednici održanoj dana 14.07.2016. godine, jednoglasno donijelo sljedeću

 

                                             ODLUKU

o izboru i imenovanju ravnatelja  Zavoda za hitnu medicinu

Krapinsko-zagorske županije

 

I.             Krešimir Božić, dipl. iur., s prebivalištem na adresi Podgora Krapinska 103, 49000 Krapina, imenuje se za ravnatelja Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije.

 

II.          Mandat imenovanom iz točke I. ove Odluke traje četiri (4) godine i počinje s danom 01. listopada 2016. godine.

 

III.       Ovlašćuje se predsjednik Upravnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije Željko Presečki, dipl. ing. sig., da s  imenovanim iz točke I. ove Odluke sklopi ugovor za obavljanje poslova ravnatelja koji je prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

 

IV.      Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

                                         PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

 

                                            Željko Presečki, dipl. ing. sig.

 

 

 

 

 

 

DOSTAVITI:

1.Krešimir Božić, Krapina, Podgora Krapinska 103,

2. Krapinsko-zagorska županija, Magistratska 1, Krapina

3. Arhiva, ovdje.


Zadnja promjena: 03.08.2016. u 10:59 sati | Prikazano 13181 puta
 • na vrh
 • Najnovije
  Javna nabava
  Natječaji
  Edukacija
  Najčitanije
  Pitajte nas Karta
  Anketa
  Da na javnoj površini zateknete osobu bez svijesti, učinili bi sljedeće:   
  Naslovnica | Kontakt | Uvjeti korištenja
  Zavod za hitnu medicinu Krapinsko - zagorske županije
  Dr. Mirka Crkvenca 1, 49000 Krapina
  tel: 049/373-411 | fax: 049/373-413 | Email: info@hitna-kzz.hr
  OIB: 17813384799 | IBAN: HR7223400091110492278 (PBZ)