HyperLink
Croatian English German Italian Kliknite za kratke upute
Pon, 10.10.2016

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa (dr. med., med. tehničar/sestra, vozač)

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU

KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

49000 Krapina, Dr. Mirka Crkvenca 1

Broj: 02-410-16

Krapina, 05.10.2016.

 

            Na temelju članka 28. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, broj: 01-3/11-1 od 4. srpnja 2011. godine i broj: 01-08-16-1 od 07. lipnja 2016. godine, ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, raspisuje

 

 JAVNI NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa u  Zavodu za hitnu medicinu Krapinsko – zagorske županije za radna mjesta

 

1.      Doktor medicine specijalist hitne medicine/doktor medicine  u timu T1 (m/ž) -  8 izvršitelja – 4 na neodređeno vrijeme i 4 na određeno vrijeme uz probni rad od 3 mjeseca (Ispostava Konjščina (2) i Klanjec (2), zamjena za odsutne radnike (4)), mjesto rada: Krapinsko-zagorska županija.

Uvjeti:

-          VSS- završen medicinski fakultet – doktor medicine,

-          odobrenje za samostalan rad Hrvatske liječničke komore,

-          položen stručni ispit.

 

2. Medicinska sestra/medicinski tehničar u timu T1/T2 (m/ž) –  16 izvršitelja na neodređeno vrijeme uz probni rad od 3 mjeseca (Ispostava Konjščina (8), Klanjec (8)),  mjesto  rada: Krapinsko – zagorska županija.

            Uvjeti:

-          medicinska sestra/tehničar,

-          najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci,

izuzev ako su završile/li srednje obrazovanje u trajanju od 5 godina,

-          odobrenje za samostalan rad Hrvatske komore medicinskih sestara (HKMS),

-          položen stručni ispit, 

-          vozačka dozvola B kategorije.

 

3. Vozač vozila ili medicinski tehničar/ medicinska sestra u timu T1/T2 (m/ž) – 4 izvršitelja na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 3 mjeseca (Ispostava Konjščina (2), Klanjec (2)), mjesto rada: Krapinsko – zagorska županija.

Uvjeti  za vozača vozila:

-  SSS u zanimanju vozač / KV vozač,

- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci vozača,

- vozačka dozvola B i C kategorije.

 

Uvjeti za medicinskog tehničara/sestru:

-          medicinska sestra/tehničar,

-          najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci,

izuzev ako su završile/li srednje obrazovanje u trajanju od 5 godina,

-          odobrenje za samostalan rad HKMS,

-          položen stručni ispit, 

-          vozačka dozvola B kategorije.

 

4.Medicinska sestra/tehničar ili prvostupnik/ca sestrinstva u Prijavno-dojavnoj jedinici (m/ž) – 1 izvršitelj na određeno vrijeme do dobivanja suglasnosti, uz probni rad od 3 mjeseca, mjesto rada: Krapinsko – zagorska županija

Uvjeti:

- medicinska sestra/tehničar ili prvostupnik/ca sestrinstva,

- najmanje 6 godina (medicinska sestra/tehničar) ili 4 godine (prvostupnik/ca sestrinstva)  radnog iskustva u timu izvanbolničke hitne medicine,

- odobrenje za samostalan rad HKMS,

- položen stručni ispit.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati/kandidatkinje su dužni priložiti:

-          životopis,

-          dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice),

-          elektronički zapis s podacima o radnom stažu i radnom odnosu HZZMO,

-          dokaz o stečenoj stručnoj spremi (presliku  diplome/svjedodžbe),

-          potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz (npr. dostaviti ugovor o radu ili potvrdu poslodavca) o traženom radnom iskustvu u struci, samo za radna mjesta za koja je radno iskustvo propisano kao uvjet (preslika),

-          uvjerenje o nekažnjavanju nadležnog suda ne starije od 6 mjeseci do dana objave ovog natječaja (preslika),

-          dokaz o položenom stručnom ispitu (preslika), osim za radno mjesto vozač vozila,

-          presliku odobrenja za samostalan rad nadležne komore, osim za radno mjesto vozač vozila,

-          dokaz o položenom vozačkom ispitu (preslika vozačke dozvole s obje strane), osim za radno mjesto pod točkom 1. natječaja.

 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima, ukoliko ispunjava uvjetima iz natječaja. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen.

Zavod pridržava pravo za kandidate koji ispunjavaju uvjete ovog natječaja provesti testiranje (provjera znanja i sposobnosti, sklonost timskom radu, odgovornost, te psihologijsko testiranje i provjeru vožnje za radno mjesto pod brojem 3.), kao i provesti usmeni razgovor, a o čemu će kandidati biti obaviješteni,  putem internetske stranice www.hitna-kzz.hr, gdje će biti dostupne sve informacije vezano za natječaj.

Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave na javni natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni natječaj i njihove prijave neće se razmatrati.

Pisane prijave s obaveznom naznakom za koje radno mjesto se prijava podnosi i s obaveznim prilozima podnose se na adresu: Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, 49000 Krapina, Dr. Mirka Crkvenca 1, s naznakom „ Za Natječaj za radno mjesto _________“,  u roku od 8 dana od dana objave natječaja u «Narodnim novinama».

Zavod pridržava pravo, djelomično ili u cijelosti, u svako vrijeme poništiti ovaj natječaj.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem internetske stranice www.hitna-kzz.hr u roku od 15 dana nakon donošenja odluke o izboru.

 

                                                                      

                                                                                  Zavod za hitnu medicinu

                                                                                Krapinsko-zagorske županije


Zadnja promjena: 10.10.2016. u 08:22 sati | Prikazano 13921 puta
 • na vrh
 • Najnovije
  Javna nabava
  Natječaji
  Edukacija
  Najčitanije
  Pitajte nas Karta
  Anketa
  Da na javnoj površini zateknete osobu bez svijesti, učinili bi sljedeće:   
  Naslovnica | Kontakt | Uvjeti korištenja
  Zavod za hitnu medicinu Krapinsko - zagorske županije
  Dr. Mirka Crkvenca 1, 49000 Krapina
  tel: 049/373-411 | fax: 049/373-413 | Email: info@hitna-kzz.hr
  OIB: 17813384799 | IBAN: HR7223400091110492278 (PBZ)