HyperLink
Croatian English German Italian Kliknite za kratke upute
Sri, 24.05.2023

Odluka o izboru kandidata

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU

KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

49000 KRAPINA, Dr. Mirka Crkvenca 1

KLASA: 112-01/23-01/04

URBROJ: 2140-43-01-23-14

Krapina, 23.05.2023.

 

Na temelju članka 28. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, KLASA: 003-01/20-01/18, URBROJ: 2140-43-05-20-4 od 30.06.2020. godine i broj: 01-08-16-1 od 7.6.2016. godine u svezi s člankom 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“ broj 24/17, 128/17, 56/22), na prijedlog Povjerenstva za provedbu javnog natječaja, ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, donosi

 

ODLUKU O IZBORU KANDIDATA

 

I. Za zasnivanje radnog odnosa, za radno mjesto doktor medicine specijalist hitne medicine/ doktor medicine u Timu 1 na:

a) neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca jedan (1) izvršitelj/-ica izabran/-a je:

1)     F. K..

b) određeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca – jedan (1) izvršitelj/-ica izabran/-a je:

1)     I. S..

II. Za zasnivanje radnog odnosa, za radno mjesto medicinska sestra/ tehničar ili prvostupnik/ prvostupnica sestrinstva u Medicinsko prijavno-dojavnoj jedinici na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca – jedan (1) izvršitelj/-ica izabran/-a je:

1)    S. E..

III. Za zasnivanje radnog odnosa, za radno mjesto medicinska sestra/ tehničar ili prvostupnik/ prvostupnica sestrinstva u timu T1 na određeno vrijeme, uz probni rad od mjesec dana – osam (8) izvršitelj-a/-ica izabran-i/-e su:

1)      S. P.,

2)      L. L.,

3)      E. Š.,

4)      D. M..

IV. Natječaj je objavljen na internetskoj stranici Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije (www.hitna-kzz.hr) dana 08.05.2023. godine, na oglasnoj ploči Zavoda, te Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

V. Odluka se objavljuje na internetskoj stranici Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije kao obavijest o rezultatima natječaja.

VI. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

RAVNATELJ

Krešimir Božić, dipl. iur.

 


 

Dostaviti:

 1. Svim kandidatima putem Internetske stranice Zavoda (www.hitna-kzz.hr),
 2. Oglasna ploča,
 3. Pismohrana.

Prilozi:

HyperLink   Odluka o izboru kandidata

Zadnja promjena: 24.05.2023. u 08:59 sati | Prikazano 3232 puta
 • na vrh
 • Najnovije
  Javna nabava
  Natječaji
  Edukacija
  Najčitanije
  Pitajte nas Karta
  Anketa
  Da na javnoj površini zateknete osobu bez svijesti, učinili bi sljedeće:   
  Naslovnica | Kontakt | Uvjeti korištenja
  Zavod za hitnu medicinu Krapinsko - zagorske županije
  Dr. Mirka Crkvenca 1, 49000 Krapina
  tel: 049/373-411 | fax: 049/373-413 | Email: info@hitna-kzz.hr
  OIB: 17813384799 | IBAN: HR7223400091110492278 (PBZ)