HyperLink
Croatian English German Italian Kliknite za kratke upute
Pon, 24.09.2018

Odluka o izboru kandidata - stročno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU

KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

49000 Krapina, Dr. Mirka Crkvenca 1

Broj: 02-240-18-2

Krapina, 24.09.2018.

 

            Na temelju članka 28. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, broj: 01-3/11-1 od 4. srpnja 2011. godine i broj: 01-08-16-1 od 7.6.2016. godine, ravnatelj  Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije,  donosi

 

ODLUKU O IZBORU KANDIDTA

 

I. Za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za poslove magistra ekonomije ili stručnog /sveučilišnog prvostupnika ekonomskog smjera izabrana je:

 

 1. ELENA GORIČAN

II. Natječaj je objavljen, na oglasnoj ploči Zavoda, internetskoj stranici Zavoda (www.hitna-kzz.hr) te Hrvatskom zavodu za zapošljavanje dana 07.09.2018. godine.

 

III. Odluka se objavljuje na internetskoj stranici Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije kao obavijest o rezultatima natječaja.

 

IV. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

           

 

                                                                                  RAVNATELJ

 

                                                                             Krešimir Božić, dipl. iur.

 

 

Dostaviti:

 1. Svim kandidatima putem Internetske stranice Zavoda (www. hitna-kzz.hr),
 2. Oglasna ploča,
 3. Pismohrana.

Zadnja promjena: 24.09.2018. u 11:35 sati | Prikazano 10066 puta
 • na vrh
 • Najnovije
  Javna nabava
  Natječaji
  Edukacija
  Najčitanije
  Pitajte nas Karta
  Anketa
  Da na javnoj površini zateknete osobu bez svijesti, učinili bi sljedeće:   
  Naslovnica | Kontakt | Uvjeti korištenja
  Zavod za hitnu medicinu Krapinsko - zagorske županije
  Dr. Mirka Crkvenca 1, 49000 Krapina
  tel: 049/373-411 | fax: 049/373-413 | Email: info@hitna-kzz.hr
  OIB: 17813384799 | IBAN: HR7223400091110492278 (PBZ)