HyperLink
Croatian English German Italian Kliknite za kratke upute
Pon, 26.09.2016

Natječaj za prijem na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za dva (2) mag.oec. ili str. sveul. prvostupnika ekonomskog smjera

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU

KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

49000 Krapina, Dr. Mirka Crkvenca 1

Broj: 02-405-16

Krapina, 23.09.2016.

 

            Na temelju članka 28. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije8pročišćeni tekst) broj: 01-10-16-5 od 14. srpnja 2016. godine,  Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, raspisuje

 

 JAVNI NATJEČAJ

za prijam na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

 

 1. Magistar ekonomije (VSS) ili stručni / sveučilišni prvostupnik ekonomije (VŠS)  (m/ž) – 2 izvršitelj/ice na određeno vrijeme od 12 mjeseci radi stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa,

 Uvjeti:

-         VSS- završen ekonomski fakultet – magistar ekonomije ili VŠS – stručni /sveučilišni prvostupnik ekonomskog  smjera

 

Pored navedenog uvjeta kandidati trebaju ispunjavati i uvjete iz Zakona o poticanju zapošljavanja (NN br.57/12 i 120/12) - voditi se u evidenciji HZZ kao nezaposlena osoba minimalno 30 dana te koja nema više od godine dana staža u zvanju za koje se obrazovala, bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju (i bez obzira na godine starosti).

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 116/03) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati/kandidatkinje su dužni priložiti:

-         životopis,

-         dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice),

-         dokaz o stečenoj stručnoj spremi (presliku diplome),

-         potvrda o radnom stažu.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

Pisane prijave na natječaj podnose se na adresu: Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, 49000 Krapina, Dr. Mirka Crkvenca 1, s naznakom „Za natječaj za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa“, u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

 

Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije pridržava pravo, djelomično ili u cijelosti, u svako vrijeme poništiti ovaj natječaj.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni u roku od 30 dana.

 

 

                                                                                                    RAVNATELJ

                                                                                              Krešimir Božić, dipl. iur. 


Zadnja promjena: 28.09.2016. u 10:22 sati | Prikazano 13410 puta
 • na vrh
 • Najnovije
  Javna nabava
  Natječaji
  Edukacija
  Najčitanije
  Pitajte nas Karta
  Anketa
  Da na javnoj površini zateknete osobu bez svijesti, učinili bi sljedeće:   
  Naslovnica | Kontakt | Uvjeti korištenja
  Zavod za hitnu medicinu Krapinsko - zagorske županije
  Dr. Mirka Crkvenca 1, 49000 Krapina
  tel: 049/373-411 | fax: 049/373-413 | Email: info@hitna-kzz.hr
  OIB: 17813384799 | IBAN: HR7223400091110492278 (PBZ)