HyperLink
Croatian English German Italian Kliknite za kratke upute
Pon, 31.03.2014

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme (med. sestra/tehničar u Timu T1 HMP) -28.03.2014.

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme za radno mjesto "medicinska sestra/tehničar" u Timu T1 HMP-a (1-izvršitelj), do povratka odsutnog radnika

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU

KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

49000 Krapina, Dr. Mirka Crkvenca 1

Broj: 02-235-14

Krapina, 26.03.2014.

 

            Na temelju članka 28. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, broj: 01-3/11-1 od 4. srpnja 2011. godine u svezi s člankom 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“ broj 141/12),  Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, raspisuje

 

 JAVNI NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa u  Zavodu za hitnu medicinu Krapinsko – zagorske županije za radno mjesto

 

 

 1. 1.      medicinska sestra/medicinski tehničar u Timu 1 (m/ž)1 izvršitelja/ica  na određeno vrijeme, zamjena za bolovanje, do povratka odsutnog radnika, mjesto rada: Krapinsko – zagorska županija

Uvjeti:

-          SSS - medicinska sestra/tehničar,

-          najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci,

-          odobrenje za samostalan rad,

-          položen stručni ispit, 

-          vozačka dozvola B kategorije.

 

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 116/03) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati/kandidatkinje su dužni priložiti:

-          životopis,

-          dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice),

-          presliku radne knjižice ili elektronički zapis s podacima o radnom stažu i radnom odnosu HZZMO

-          potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o traženom radnom iskustvu u struci  (npr. ugovor o radu, potvrdu poslodavca), (izvornik ili preslika),

-          dokaz o stečenoj stručnoj spremi (presliku svjedodžbe),

-          uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci do dana objave ovog natječaja (izvornik ili preslika),

-          dokaz o položenom stručnom ispitu (preslika),

-          presliku odobrenja za samostalan rad nadležne komore ,

-          dokaz o položenom vozačkom ispitu (preslika vozačke dozvole s obje strane) .

 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima, ukoliko ispunjava uvjetima iz natječaja. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije sklapanja ugovora o radu.

Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije pridržava pravo za kandidate koji ispunjavaju uvjete ovog natječaja provesti testiranje (provjera znanja i sposobnosti, sklonost timskom radu, komunikacijske vještine, odgovornost i sl.), kao i provesti usmeni razgovor, a o čemu će kandidati biti obaviješteni,  putem internetske stranice www.hitna-kzz.hr.

Pisane prijave na natječaj s  prilozima podnose se na adresu: Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, 49000 Krapina, Dr. Mirka Crkvenca 1, s naznakom „Natječaj za radno mjesto – medicinska sestra/tehničar  u Timu 1)», u roku od 8 dana od dana objave natječaja u «Narodnim novinama».

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije pridržava pravo, djelomično ili u cijelosti, u svako vrijeme poništiti ovaj natječaj.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni u roku od 15 dana nakon donošenja odluke o izboru.

                                                                                                         ZAVOD ZA HITNU MEDICINU

                                                                                                      KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

 

NAPOMENA: Natječaj je objavljen u N.N. broj 40/14 od 28.03.2014. godine, a rok za dostavu prijava je 05.04.2014. godine.


Zadnja promjena: 01.04.2014. u 10:27 sati | Prikazano 16583 puta
 • na vrh
 • Najnovije
  Javna nabava
  Natječaji
  Edukacija
  Najčitanije
  Pitajte nas Karta
  Anketa
  Da na javnoj površini zateknete osobu bez svijesti, učinili bi sljedeće:   
  Naslovnica | Kontakt | Uvjeti korištenja
  Zavod za hitnu medicinu Krapinsko - zagorske županije
  Dr. Mirka Crkvenca 1, 49000 Krapina
  tel: 049/373-411 | fax: 049/373-413 | Email: info@hitna-kzz.hr
  OIB: 17813384799 | IBAN: HR7223400091110492278 (PBZ)