HyperLink
Croatian English German Italian Kliknite za kratke upute
Pon, 15.06.2015

Odluka o izboru specijalizanta iz hitne medicine

  ZAVOD ZA HITNU MEDICINU
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
49000 Krapina, Dr. Mirka Crkvenca 1
Broj: 02-217-15
Krapina, 15.06.2015.

 

Na temelju članka 28. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, broj: 01-3/11-1 od 4. srpnja 2011. godine i članka 9. st. 1. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (N.N. br. 154/08), sukladno provedenom bodovanju i prijedlogu Povjerernstva za izbor specijalizanta iz hitne medicine, ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije donosi

 

ODLUKU

o izboru specijalizanta iz hitne medicine

 

 1. PETAR PTIĆ, dr. med. iz Gornje Stubica, Šagudovec 58, OIB: 71239054893, izabire se za specijalizanta iz hitne medicine za potrebe Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, Dr. Mirka Crkvenca 1, Krapina.

 

 1. Ova Odluka objaviti će se na Oglasnoj ploči i internetskoj stranici (www.hitna-kzz.hr) Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije.

 

Obrazloženje

Sukladno Planu specijalizacije Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije za 2015. godine te odobrenju Ministarstva zdravlja RH  KLASA: 131-01/14-01/11, URBROJ: 534-03-1-1/3-15-2 od 09. veljače 2015. godine i  Odluci Upravnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije broj: 01-01-15-9-1 od 30.01.2015. godine,  raspisan je Natječaj za izbor specijalizanata – doktora medicine (m/ž) radi upućivanja na specijalističko usavršavanje iz hitne medicine – jedan (1) izvršitelj/ica, u Narodnim novinama broj 51/15 od 12.05.2015. godine, na Oglasnoj ploči i internetskoj stranici Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije i Ministarstva zdravlja.

Povjerenstvo za izbor specijalizanta iz hitne medicine je na temelju provedenog postupka utvrdilo da su u otvorenom roku na natječaj pristigle dvije prijave i to od: Natalije Pavić, dr. med., Podbrezovica 33, Đurmanec i Petra Ptića, dr. med., Šagudovec 58, Gornja Stubica. Obje prijave u potpunosti udovoljavaju uvjetima iz Natječaja.

Po pregledu dokumentacije i nakon objavljenog razgovora s pristupnicima, Povjerenstvo za izbor specijalizanta sastavilo je redoslijed kandidata za izbor specijalizanta iz hitne medicine te sukladno članku 6. stavcima 3. i 4. te članku 8. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata predložilo za izbor pristupnika Petra Ptića.

            Temeljem navedenoga, sukladno konačnom redoslijedu kandidata za prijam na specijalizaciju, odlučeno je kao u izreci.

            Odluka se objavljujem na Oglasnoj ploči i internetskoj stranici (www.hitna-kzz.hr) Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, nakon čega svaki pristupnik može dobiti na uvid svoju bodovnu listu, kao i listu svakog pristupnika.

 

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke nezadovoljan/a pristupnik/ca može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije u roku od 8 dana od dana objave Odluke na Oglasnoj ploči i internetskoj stranici Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije.

 

                                                                                      RAVNATELJ

                                                                                Krešimir Božić, dipl. iur.

 

Dostaviti:

 1. Petar Ptić, dr. med., Šagudovec 58, Gornja Stubica - izabrani pristupnik,
 2. Natalija Pavić, dr. med., Podbrezovica 33, Đurmanec,
 3. Oglasna ploča Zavoda za hitnu medicinu KZŽ,
 4. Internetska stranica Zavoda za hitnu medicinu KZŽ,
 5. Ministarstvo zdravlja RH -  po konačnosti,

uz prijedlog za odobrenje specijalizacije,

 1. Pismohrana.

Prilozi:

HyperLink   Odluka o izboru specijalizanta

Zadnja promjena: 15.06.2015. u 02:22 sati | Prikazano 18231 puta
 • na vrh
 • Najnovije
  Javna nabava
  Natječaji
  Edukacija
  Najčitanije
  Pitajte nas Karta
  Anketa
  Da na javnoj površini zateknete osobu bez svijesti, učinili bi sljedeće:   
  Naslovnica | Kontakt | Uvjeti korištenja
  Zavod za hitnu medicinu Krapinsko - zagorske županije
  Dr. Mirka Crkvenca 1, 49000 Krapina
  tel: 049/373-411 | fax: 049/373-413 | Email: info@hitna-kzz.hr
  OIB: 17813384799 | IBAN: HR7223400091110492278 (PBZ)