HyperLink
Croatian English German Italian Kliknite za kratke upute
Pon, 26.05.2014

Natječaj za prijam na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa - mag. ekonomije (26.05.2014.)

Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa - magistrar ekonomije- 1 izvršitelj (m/ž)

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
49000 Krapina, Dr. Mirka Crkvenca 1

Broj: 02-351-14
Krapina, 26.05.2014.

Na temelju članka 28. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, broj: 01-3/11-1 od 4. srpnja 2011. godine, Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prijam na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

1. magistar ekonomije (m/ž) – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme od 12 mjeseci radi stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa,

Uvjeti:

 • VSS- završen ekonomski fakultet – magistar ekonomije.

Pored navedenog uvjeta kandidati trebaju ispunjavati i uvjete iz Zakona o poticanju zapošljavanja (NN br.57l12 i 120112) - voditi se u evidenciji HZZ kao nezaposlena osoba minimalno 30 dana te koja nema više od godine dana staža u zvanju za koje se obrazovala, bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju (i bez obzira na godine starosti).

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 116/03) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati/kandidatkinje su dužni priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice),
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (presliku diplome),
 • potvrda o radnom stažu.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Pisane prijave na natječaj podnose se na adresu: Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, 49000 Krapina, Dr. Mirka Crkvenca 1, s naznakom „Natječaj za stručno osposobljavanje za radno mjesto „magistar ekonomije“ u Zavodu za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije pridržava pravo, djelomično ili u cijelosti, u svako vrijeme poništiti ovaj natječaj.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni u roku od 30 dana.

RAVNATELJ
Krešimir Božić, dipl. iur.

Napomena: Natječaj je objavljen u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje dana 26.05.2014. godine.


Zadnja promjena: 28.05.2014. u 07:52 sati | Prikazano 16224 puta
 • na vrh
 • Najnovije
  Javna nabava
  Natječaji
  Edukacija
  Najčitanije
  Pitajte nas Karta
  Anketa
  Da na javnoj površini zateknete osobu bez svijesti, učinili bi sljedeće:   
  Naslovnica | Kontakt | Uvjeti korištenja
  Zavod za hitnu medicinu Krapinsko - zagorske županije
  Dr. Mirka Crkvenca 1, 49000 Krapina
  tel: 049/373-411 | fax: 049/373-413 | Email: info@hitna-kzz.hr
  OIB: 17813384799 | IBAN: HR7223400091110492278 (PBZ)