HyperLink
Croatian English German Italian Kliknite za kratke upute
Pet, 12.05.2017

Natječaj za prijem specijalizanata

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU

KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

49000 Krapina, Dr. Mirka Crkvenca 1

Broj: 02-230-17

Krapina, 09.05.2017.

 

            Na temelju članka 28. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, broj: 01-3/11-1 od 4. srpnja 2011. godine i broj: 01-08-16-1 od 7. lipnja 2016. godine  i članka 5. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ broj 83/2015), ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, objavljuje

 

NATJEČAJ ZA PRIJAM SPECIJALIZANTA

 

 1. Zavod za hitnu medicinu Krapinsko – zagorske županije  raspisuje natječaj za prijam i upućivanje na specijalizaciju iz

-         hitne medicine – jedan (1) izvršitelj/ica.

 1. Opći uvjeti:

–    zdravstveni radnik sa završenim integriranim preddiplomskim i diplomskim studijem zdravstvenog usmjerenja,

–    odobrenje za samostalan rad (licenca).

 

 1. Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je dostaviti sljedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta i dokumente:

–   životopis,

–    presliku domovnice,

–    presliku diplome Medicinskog fakulteta,

–    presliku potvrde o položenome stručnom ispitu,

–    presliku odobrenja za samostalan rad,

–    presliku prijepisa položenih ispita na studiju,

–    presliku potvrde o prosjeku ocjena tijekom studija te duljini trajanja studija,

–    presliku nagrada za vrijeme studija,

–    presliku potvrde o statusu poslijediplomskog doktorskog studija,

–    popis objavljenih radova i kopije radova,

–    presliku ugovora o radu ako je pristupnik radio u primarnoj zdravstvenoj zaštiti,

–    presliku radne knjižice ili elektronički zapis s podacima o radnom stažu i radnom odnosu HZZMO (ne starije od 3 mjeseca do dana objave natječaja),

–     uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 30 dana do dana objave ovog natječaja).

 

 1.  Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 Bodovanje i razgovor obavlja se samo za one pristupnike koji su podnijeli potpunu dokumentaciju.

Prilikom odaziva na razgovor pristupnici su obvezni predočiti izvornike svih dokumenata.

Nepotpune i nepravodobne zamolbe neće se razmatrati niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu prijave.

 

Odabir kandidata vrši se sukladno kriterijima utvrđenim Pravilnikom o mjerilima za prijam specijalizanata.

Odluka o izboru specijalizanta javno će se objaviti na oglasnoj ploči i internetskoj stranici Zavoda (www.hitna-kzz.hr) najkasnije u roku od 20 dana od dana obavljenog razgovora s Povjerenstvom.

 

 1. Natječaj se objavljuje u Narodnim novinama, Večernjem listu i internetskim stranicama Ministarstva zdravstva, Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Krapina.

 

VI.   Pisane prijave na natječaj s obveznim prilozima, podnose se na adresu: Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, Dr. Mirka Crkvenca 1, 49000 Krapina, s naznakom »Prijava na natječaj za specijalističko usavršavanje iz hitne medicine« u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama. Prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

 

 

                                                                                      RAVNATELJ

                                                                               Krešimir Božić, dipl. iur. 


Zadnja promjena: 12.05.2017. u 08:20 sati | Prikazano 11890 puta
 • na vrh
 • Najnovije
  Javna nabava
  Natječaji
  Edukacija
  Najčitanije
  Pitajte nas Karta
  Anketa
  Da na javnoj površini zateknete osobu bez svijesti, učinili bi sljedeće:   
  Naslovnica | Kontakt | Uvjeti korištenja
  Zavod za hitnu medicinu Krapinsko - zagorske županije
  Dr. Mirka Crkvenca 1, 49000 Krapina
  tel: 049/373-411 | fax: 049/373-413 | Email: info@hitna-kzz.hr
  OIB: 17813384799 | IBAN: HR7223400091110492278 (PBZ)