HyperLink
Croatian English German Italian Kliknite za kratke upute
Pet, 24.05.2024

Poziv za 37. sjednicu Upravnog vijeća - elektronska

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU

KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

UPRAVNO VIJEĆE

KLASA:007-05/24-01/19

URBROJ: 2140-43-05-24-1

Krapina,  21.05.2024.

P O Z I V

            Za  37. sjednicu Upravnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije za dan

                        24. 05.2024. godine   u  12,00 sati.

 

Sjednica će se  održati elektronski sukladno čl.7. st. 4. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu KZŽ.

 

            Za sjednicu se predlaže slijedeći

 

                                DNEVNI    RED:

 

1 . Donošenje Odluka o zapošljavanju:

      -   na neodređeno vrijeme :

 

            -4 (četiri) doktora medicine nakon odlaska na specijalizaciju doktora medicine:

    Lipovac Kristijana, Andrije Matijevića, Dorotee Stričević i Grzelja Mihaela

 

-        na određeno vrijeme:

 

a/ 3 (tri)  doktora medicine,  1 (jedan ) za potrebe zamjene Ive Miloš, dr.med. za vrijeme specijalizacije iz hitne medicine, te 2 (dva) za potrebe zamjene odsutnih za vrijeme bolovanja i godišnjih odmora

 

 

 

 Sa  poštovanjem,

                                                           Predsjednik Upravnog vijeća:

                                                           Martin Gredičak, dr.med., spec.

 

Dostaviti:

 1. Martin Gredičak, dr.med.,spec., predsjednik UV-a,
 2. Monika Poslončec,bacc. praesc.educ,   članica ispred Osnivača KZŽ,
 3. Krunoslav Bodalec,dr.vet.med., član  ispred Osnivača KZŽ,
 4. Vanja Šenjug,dipl.iur., članica predstavnica Osnivača KZŽ,
 5. Prim. dr.sc.Ingrid Bošan -Kilibarda,dr.med., spec.,  članica predstavnica  RH,
 6. Petar Ptić,dr. med., spec.,član ispred Stručnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu KZŽ,
 7. Draženko Šaić, medicinski tehničar, član ispred Radničkog vijeća Zavoda za hitnu medicinu KZŽ,
 8. Krešimir Božić, dipl. iur.,  ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu KZŽ,
 9. Jadranka Urbanc, dr. med., spec. obiteljske med., zamjenica ravnatelja Zavoda za hitnu medicinu  KZŽ,
 10. Nevenka Vorih, oec, viši stručni savjetnik u računovodstvu,
 11. Željko Kolar –  župan  KZŽ,
 12. Martina Gregurović Šanjug, dipl. soc. rad., pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade KZŽ,
 13. Pismohrana- ovdje.

 

 

 


Zadnja promjena: 14.06.2024. u 02:11 sati | Prikazano 182 puta
 • na vrh
 • Najnovije
  Javna nabava
  Natječaji
  Edukacija
  Najčitanije
  Pitajte nas Karta
  Anketa
  Da na javnoj površini zateknete osobu bez svijesti, učinili bi sljedeće:   
  Naslovnica | Kontakt | Uvjeti korištenja
  Zavod za hitnu medicinu Krapinsko - zagorske županije
  Dr. Mirka Crkvenca 1, 49000 Krapina
  tel: 049/373-411 | fax: 049/373-413 | Email: info@hitna-kzz.hr
  OIB: 17813384799 | IBAN: HR7223400091110492278 (PBZ)