HyperLink
Croatian English German Italian Kliknite za kratke upute
Sri, 13.09.2023

Poziv za 27. sjednicu Upravnog vijeća

AVOD ZA HITNU MEDICINU

KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

UPRAVNO  VIJEĆE

KLASA:007-05/23-01/29

URBROJ: 2140-43-05-23-1

Krapina,  12.09.2023.

 

P O Z I V

            za 27. sjednicu Upravnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije.

Sjednica će se  održati  u prostoriji Liječničkog povjerenstva Doma zdravlja KZŽ, Krapina, Dr. M. Crkvenca 1  dana

 

                                 19.09.2023. godine (  utorak )  u    9,00  sati.

 

            Za sjednicu se predlaže slijedeći

D N E V N I   R E D : 


 1. Usvajanje zapisnika sa 25. i 26.  sjednice Upravnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu KZŽ. 

2. Donošenje Odluke o financijskom  poslovanju Zavoda za hitnu medicinu KZŽ za srpanj/ 2023. godine.

3. II. Izmjena Financijskog plana Zavoda za hitnu medicinu KZŽ za 2023. godinu.

4. V. Izmjena Plana nabave Zavoda za hitnu medicinu KZŽ za 2023.g.

5. Donošenje Odluke o davanju ovlaštenja ravnatelju Božić Krešimiru, dipl. iur. za sklapanje i potpis Sporazuma sa Domom zdravlja Krapinsko-zagorske županije:

a) Sporazum o prenošenju Ugovora o radu radnika u Sanitetskom prijevozu,

b) Sporazum o uvjetima, načinu korištenja i raspolaganja prostorom, vozilima i opremom, te pravima i obvezama radnika vezano za obavljanje djelatnosti sanitetskog prijevoza.

6. Davanje ovlaštenja ravnatelju Božić Krešimiru, dipl. iur. za podnošenje zahtjeva Ministarstvu zdravstva za izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme vezano za početak obavljanja djelatnosti sanitetskog prijevoza.

7. Donošenje Odluke o davanju ovlaštenja ravnatelju Božić Krešimiru, dipl. iur. za podnošenje zahtjeva Ministarstvu zdravstva  za zapošljavanje radnika iz Sporazuma sa Domom zdravlja KZŽ.

8. Donošenje Odluke o davanju ovlaštenja ravnatelju Božić Krešimiru, dipl. iur. za potpis Dodatka I. Okvirnom sporazumu za nabavu dizelskog goriva na benzinskim postajama, te Okvirnog Sporazuma za nabavu dizelskog goriva na benzinskim postajama i Ugovora o javnoj nabavi dizelskog goriva sa tvrtkom  INA – industrija nafte  d.d. iz Zagreba.

9. Donošenje Odluke o davanju ovlaštenja ravnatelju Božić Krešimiru, dpl. iur. za donošenje Odluke o odabiru i sklapanje Ugovora o javnoj nabavi za popravak i servis vozila koja nisu pod garancijom proizvođača.

10.  Donošenje  Odluke o usvajanju pročišćenog teksta Statuta Zavoda za hitnu medicinu KZŽ.

11.  Donošenje Odluke o zapošljavanju:

a/ jedne ( 1) medicinske sestre/tehničara ili prvostupnice/prvostupnika sestrinstva, vozača na neodređeno vrijeme za potrebe upražnjenog radnog mjesta vozača u timu T1 HMP Ispostavi Zabok nakon odlaska vozača Crnković Matka.

b / tri (3) medicinske sestre/tehničara ili prvostupnice/prvostupnika sestrinstva na određeno vrijeme, jedan (1) za potrebe zamjene za bolovanje Valjak Maria, jedna (1) za potrebe zamjene prvostupnika sestrinstva Maria Zajec za vrijeme specijalizacije iz hitne medicine, te jedna (1) za potrebe zamjene za godišnje odmore i bolovanja.

c/ tri (3) doktora medicine na određeno vrijeme, jedan za potrebe zamjene Jadranke Urbanc, dr. med., spec. i Anje Martić Kovjanić, dr. med. koje u timovima T1 HMP rade na pola radnog vremena i dva (2) za potrebe zamjene odsutnih za  vrijeme godišnjih odmora i bolovanja.  

12.   Pitanja i prijedlozi.

 S  poštovanjem,

                                                           Predsjednik Upravnog vijeća:

                                                           Martin Gredičak, dr.med., spec.

 

 

Dostaviti:

 1. Martin Gredičak, dr.med.,spec., predsjednik UV-a,
 2. Monika Poslončec,  članica ispred Osnivača KZŽ,
 3. Krunoslav Bodalec, član  ispred Osnivača KZŽ,
 4. Petar Ptić,dr. med., spec.,član ispred Stručnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu KZŽ,
 5. Krešimir Božić, dipl. iur.,  ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu KZŽ,
 6. Jadranka Urbanc, dr. med., spec. obiteljske med., zamjenica ravnatelja Zavoda za hitnu medicinu  KZŽ,
 7. Nevenka Vorih, oec, viši stručni savjetnik,
 8. Željko Kolar –  župan  KZŽ,
 9. Martina Gregurović Šanjug, dipl. soc. rad., pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade KZŽ.
 10. Pismohrana- ovdje.

Zadnja promjena: 13.09.2023. u 09:43 sati | Prikazano 2143 puta
 • na vrh
 • Najnovije
  Javna nabava
  Natječaji
  Edukacija
  Najčitanije
  Pitajte nas Karta
  Anketa
  Da na javnoj površini zateknete osobu bez svijesti, učinili bi sljedeće:   
  Naslovnica | Kontakt | Uvjeti korištenja
  Zavod za hitnu medicinu Krapinsko - zagorske županije
  Dr. Mirka Crkvenca 1, 49000 Krapina
  tel: 049/373-411 | fax: 049/373-413 | Email: info@hitna-kzz.hr
  OIB: 17813384799 | IBAN: HR7223400091110492278 (PBZ)