HyperLink
Croatian English German Italian Kliknite za kratke upute
Čet, 23.03.2023

Poziv za 20. sjednicu Upravnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu KZŽ

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU

KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

UPRAVNO VIJEĆE

KLASA:007-05/23-01/11

UR.BROJ: 2140-43-05-23-1

Krapina, 21.03.2023.

P O Z I V

            za   20.  sjednicu Upravnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije.

            Sjednica će se  održati  u prostoriji Liječničkog povjerenstva Doma zdravlja KZŽ, Krapina, Dr. M. Crkvenca 1

 

                                dana  29.03.2023. godine  (srijeda) u  8,00   sati.

 

Za sjednicu se predlaže slijedeći

 

 

DNEVNI    RED:

 

 

 1. Usvajanje  zapisnika sa   19. sjednice Upravnog vijeća.
 2. Donošenje Odluke o financijskom poslovanju Zavoda za hitnu medicinu za siječanj  / 2023. godine.
 3. Izvještaj o izvršenju financijskog plana Zavoda za hitnu medicinu KZŽ  za 2022. godinu.
 4. Izvještaj o provedbi višegodišnjeg plana uravnoteženja Zavoda za hitnu medicinu KZŽ.
 5. Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćama, naknadama i drugim materijalnim pravima radnika  u Zavodu za hitnu medicinu KZŽ – IV Izmjena .
 6. Donošenje Odluke o zapošljavanju na neodređeno vrijeme:

a/ jednog (  1 ) doktora medicine  nakon odlaska dr. med. Zdovc Filipa  na rad u inozemstvo,

b/ jedne (1)  medicinske sestre/tehničara ili prvostupnice/prvostupnika sestrinstva za potrebe upražnjenog radnog mjesta  u MPDJ nakon odlaska  Božice Miketić  na rad u drugu ustanovu.

7. II. Izmjena Plana nabave Zavoda za hitnu medicinu KZŽ za 2023. godinu.

8. Donošenje Odluke o davanju ovlaštenja ravnatelju Božić Krešimiru, dipl.iur. za potpis Ugovora o jednostavnoj nabavi  autoguma.

9. Pitanja i prijedlozi.

S  poštovanjem,

 

 

 

                                               Predsjednik  Upravnog vijeća:

                                               Martin Gredičak, dr.med., spec., v.r.

 

 

 

 

 

 

Dostaviti:

 1. Martin Gredičak, dr.med.,spec., predsjednik UV-a,
 2. Monika Poslončec,  članica ispred Osnivača KZŽ,
 3. Krunoslav Bodalec, član  ispred Osnivača KZŽ,
 4. Petar Ptić,dr. med., spec.,član ispred Stručnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu KZŽ,
 5. Mario Zajec, prvostupnik sestrinstva, član ispred Radničkog vijeća Zavoda za hitnu medicinu KZŽ,
 6. Krešimir Božić, dipl. iur.,  ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu KZŽ,
 7. Jadranka Urbanc, dr. med., spec. obiteljske med., zamjenica ravnatelja Zavoda za hitnu medicinu  KZŽ,
 8. Nevenka Vorih, oec, viši stručni savjetnik,
 9. Željko Kolar –  župan  KZŽ,
 10. Martina Gregurović Šanjug, dipl. soc. rad., pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade KZŽ.
 11.  Pismohrana- ovdje.

 


Zadnja promjena: 24.03.2023. u 02:22 sati | Prikazano 656 puta
 • na vrh
 • Najnovije
  Javna nabava
  Natječaji
  Edukacija
  Najčitanije
  Pitajte nas Karta
  Anketa
  Da na javnoj površini zateknete osobu bez svijesti, učinili bi sljedeće:   
  Naslovnica | Kontakt | Uvjeti korištenja
  Zavod za hitnu medicinu Krapinsko - zagorske županije
  Dr. Mirka Crkvenca 1, 49000 Krapina
  tel: 049/373-411 | fax: 049/373-413 | Email: info@hitna-kzz.hr
  OIB: 17813384799 | IBAN: HR7223400091110492278 (PBZ)