HyperLink
Croatian English German Italian Kliknite za kratke upute
Uto, 11.06.2024

Poziv za 38. sjednicu Upravnog vijeća

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU

KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

UPRAVNO VIJEĆE

KLASA:007-05/24-01/22

URBROJ: 2140-43-05-24-1

Krapina,  11.06.2024.

P O Z I V

            Za  38. sjednicu Upravnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije za dan

                                     18.06.2024. godine ( utorak )   u  9,30 sati.

 

Sjednica će se  održati u prostoriji Liječničkog povjerenstva Doma zdravlja KZŽ

            Za sjednicu se predlaže slijedeći

DNEVNI    RED:

 1. Usvajanje  zapisnika sa  36. i 37.  sjednice Upravnog vijeća.
 2. Donošenje Odluke o raspisivanju  javnog Natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja Zavoda za hitnu medicinu  KZŽ.
 3. IV. Izmjena Plana nabave Zavoda za hitnu medicinu KZŽ  za 2024. godinu.
 4. Donošenje Odluke o davanju ovlaštenja ravnatelju za potpis Ugovora I za nabavu medicinskog potrošnog materijala   temeljem Okvirnog Sporazuma sa tvrtkom „Medical Intertrade“  d.o.o. iz Svete Nedelje.
 5. Donošenje Odluke o davanju ovlaštenja ravnatelju Krešimiru Božiću, dipl. iur.  za donošenje odluke o odabiru  i sklapanje Ugovora  za nabavu defibrilatora sa tvrtkom „Inel medicinska tehnika“ d.o.o. iz Zagreba.
 6. Donošenje Odluke o zapošljavanju,

na  neodređeno vrijeme :

 

            -   jedna (1) medicinska sestra/tehničar ili prvostupnica /prvostupnik sestrinstva

               umjesto  Gabrijele Sajko u timu T1 HMP Ispostavi Zlatar.

 

na određeno vrijeme:

-        dvije  (2) medicinske sestre/tehničara ili prvostupnice/prvostupnika sestrinstva  na

                određeno vrijeme  za potrebe zamjene medicinskih sestara u Službi sanitetskog

                prijevoza  Ivone Beber i Medvedec Marte koje su na bolovanju

 

7. Pitanja i prijedlozi.

 

 

 

 

 Sa  poštovanjem,

                                                           Predsjednik Upravnog vijeća:

                                                           Martin Gredičak, dr.med., spec.

 

Dostaviti:

 1. Martin Gredičak, dr.med.,spec., predsjednik UV-a,
 2. Monika Poslončec,bacc. praesc.educ,   članica ispred Osnivača KZŽ,
 3. Krunoslav Bodalec,dr.vet.med., član  ispred Osnivača KZŽ,
 4. Vanja Šenjug,dipl.iur., članica predstavnica Osnivača KZŽ,
 5. Prim. dr.sc.Ingrid Bošan -Kilibarda,dr.med., spec.,  članica predstavnica  RH,
 6. Petar Ptić,dr. med., spec.,član ispred Stručnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu KZŽ,
 7. Draženko Šaić, medicinski tehničar, član ispred Radničkog vijeća Zavoda za hitnu medicinu KZŽ,
 8. Krešimir Božić, dipl. iur.,  ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu KZŽ,
 9. Jadranka Urbanc, dr. med., spec. obiteljske med., zamjenica ravnatelja Zavoda za hitnu medicinu  KZŽ,
 10. Nevenka Vorih, oec, viši stručni savjetnik u računovodstvu,
 11. Željko Kolar –  župan  KZŽ,
 12. Martina Gregurović Šanjug, dipl. soc. rad., pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade KZŽ.
 13. Pismohrana- ovdje.

 

 

 

Napomena: Neposredan uvid u rad Upravnog vijeća istodobno se može osigurati za najviše dvije osobe, uz njihovu prethodnu najavu za sudjelovanje na sjednici Upravnog vijeća.

Prethodnu najavu za sudjelovanje na sjednici možete poslati na e-mail: tajnica@hitna-kzz.hr nakon objave poziva za sjednicu Upravnog vijeća na web stranici Zavoda.

O zahtjevu za sudjelovanje na sjednici odlučuje predsjednik Upravnog vijeća vodeći računa o redoslijedu zaprimljenih prijava.

Javnost rada može se isključiti u cijelosti ili djelomično u slučajevima određenim Zakonom.

 


Zadnja promjena: 14.06.2024. u 02:17 sati | Prikazano 197 puta
 • na vrh
 • Najnovije
  Javna nabava
  Natječaji
  Edukacija
  Najčitanije
  Pitajte nas Karta
  Anketa
  Da na javnoj površini zateknete osobu bez svijesti, učinili bi sljedeće:   
  Naslovnica | Kontakt | Uvjeti korištenja
  Zavod za hitnu medicinu Krapinsko - zagorske županije
  Dr. Mirka Crkvenca 1, 49000 Krapina
  tel: 049/373-411 | fax: 049/373-413 | Email: info@hitna-kzz.hr
  OIB: 17813384799 | IBAN: HR7223400091110492278 (PBZ)