HyperLink
Croatian English German Italian Kliknite za kratke upute
Pon, 20.02.2023

Poziv za 19. sjednicu Upravnog vijeća

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU

KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

UPRAVNO VIJEĆE

KLASA:007-05/23-01/05

UR.BROJ: 2140-43-05-23-1

Krapina,14.02.2023.

P O Z I V

            za   19.  sjednicu Upravnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije.

            Sjednica će se  održati  u prostoriji Liječničkog povjerenstva Doma zdravlja KZŽ, Krapina, Dr. M. Crkvenca 1

                                dana  28.02.2023. godine  (utorak) u  15,00   sati.

Za sjednicu se predlaže slijedeći

DNEVNI    RED:

 1. Usvajanje  zapisnika sa  17. i 18. sjednice Upravnog vijeća.
 2. Donošenje Odluke o financijskom poslovanju Zavoda za hitnu medicinu za prosinac/ 2022. godine.
 3. Donošenje Odluke o usvajanju  financijskog izvješća o  poslovanju Zavoda za hitnu medicinu KZŽ  za   razdoblje  siječanj- prosinac/  2022.godine. 
 4. Izviješće o provedenim inventurama za 2022. godinu, te donošenje Odluke o rashodu.
 5. Donošenje Odluke o usvajanju Izviješća ravnatelja o poslovanju Zavoda za hitnu medicinu KZŽ za razdoblje siječanj-prosinac/2022. godine.
 6. Donošenje Odluke o davanju ovlaštenja ravnatelju Krešimiru Božiću, dipl. iur.  za  potpis Dodatka XXXI.  i  XXXII. Ugovoru sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje.
 7. Donošenje Odluke o razrješenju  Brundula Ane, dr.med., spec. članice  Povjerenstva za lijekove i imenovanju Škof Josipa, dr. med. za član Povjerenstva za lijekove.
 8. Donošenje Odluke o zapošljavanju:

a/ dva (2) doktora medicine na neodređeno vrijeme nakon odlaska dr.med. Vukelić Ivana i Klare Kunštek, na specijalizaciju u druge zdravstvene ustanove.

b/ četiri (4) doktora medicine na određeno vrijeme,  jednog (1)  za potrebe zamjene Ive Miloš, dr. med. za vrijeme specijalizacije iz hitne medicine, te tri (3) doktora medicine za potrebe zamjene odsutnih doktora medicine za vrijeme godišnjih odmora i bolovanja.

9. Donošenje Odluke o produljenju Ugovora o radu na određeno vrijeme, na pola radnog vremena za Šantak Zorana, medicinskog tehničara radi zamjena odsutnih zbog bolovanja i korištenja godišnjih odmora do 31.12.2023. godine.

    10. Donošenje Pravilnika o načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda.

  11. Pitanja i prijedlozi.

S  poštovanjem,

 

 

 

                                               Predsjednik  Upravnog vijeća:

                                               Martin Gredičak, dr.med., spec., v.r.

 

 

 

 

 

 

Dostaviti:

 1. Martin Gredičak, dr.med.,spec., predsjednik UV-a,
 2. Monika Poslončec,  članica ispred Osnivača KZŽ,
 3. Krunoslav Bodalec, član  ispred Osnivača KZŽ,
 4. Petar Ptić,dr. med., spec.,član ispred Stručnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu KZŽ,
 5. Mario Zajec, prvostupnik sestrinstva, član ispred Radničkog vijeća Zavoda za hitnu medicinu KZŽ,
 6. Krešimir Božić, dipl. iur.,  ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu KZŽ,
 7. Jadranka Urbanc, dr. med., spec. obiteljske med., zamjenica ravnatelja Zavoda za hitnu medicinu  KZŽ,
 8. Nevenka Vorih, oec, viši stručni savjetnik,
 9. Željko Kolar –  župan  KZŽ,
 10. Martina Gregurović Šanjug, dipl. soc. rad., pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade KZŽ,
 11. Pismohrana- ovdje.

 


Zadnja promjena: 28.02.2023. u 08:49 sati | Prikazano 797 puta
 • na vrh
 • Najnovije
  Javna nabava
  Natječaji
  Edukacija
  Najčitanije
  Pitajte nas Karta
  Anketa
  Da na javnoj površini zateknete osobu bez svijesti, učinili bi sljedeće:   
  Naslovnica | Kontakt | Uvjeti korištenja
  Zavod za hitnu medicinu Krapinsko - zagorske županije
  Dr. Mirka Crkvenca 1, 49000 Krapina
  tel: 049/373-411 | fax: 049/373-413 | Email: info@hitna-kzz.hr
  OIB: 17813384799 | IBAN: HR7223400091110492278 (PBZ)