HyperLink
Croatian English German Italian Kliknite za kratke upute
Sri, 24.04.2024

Poziv za 36. sjednicu Upravnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu KZŽ

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU

KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

UPRAVNO VIJEĆE

KLASA:007-05/24-01/18

URBROJ: 2140-43-05-24-1

Krapina,  24.04.2024.

P O Z I V

            Za  36. sjednicu Upravnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije za dan

                                     29.04.2024. godine ( ponedjeljak )   u  14,30 sati.

 

Sjednica će se  održati u prostoriji Liječničkog povjerenstva Doma zdravlja KZŽ

            Za sjednicu se predlaže slijedeći

                                  DNEVNI    RED:

 1. Usvajanje  zapisnika sa  35.  sjednice Upravnog vijeća.
 2. Donošenje Odluke o financijskom poslovanju Zavoda za hitnu medicinu za  veljaču i ožujak/ 2024. godine .
 3. Donošenje Odluke o usvajanju  financijskog izvješća o  poslovanju Zavoda za hitnu medicinu KZŽ  za   razdoblje  siječanj- ožujak/  2024.godine. 
 4. Donošenje Odluke o usvajanju Izviješća ravnatelja o poslovanju Zavoda za hitnu medicinu KZŽ za razdoblje siječanj-ožujak/2024. godine.
 5. III. Izmjena Plana nabave Zavoda za hitnu medicinu KZŽ  za 2024. godinu.
 6. Donošenje Odluke o davanju ovlaštenja ravnatelju za potpis Ugovora II. za popravak i servis vozila koja su pod garancijom proizvođača temeljem Okvirnog Sporazuma sa tvrtkom „Servis Dojkić“  d.o.o. iz Zagreba.
 7. Donošenje Odluke o davanju ovlaštenja ravnatelju Krešimiru Božiću, dipl. iur.  za  potpis: Dodatka XLIII. Ugovoru sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje.
 8. Donošenje Odluke o davanju ovlaštenja ravnatelju  Krešimiru Božiću, dipl. iur. za potpisDodatka  broj 1  Ugovoru  o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Nacionalnog plana za oporavak i otpornost  2021.- 2026.  sa Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije.
 9. Sklapanje Dodatka 1. Ugovoru o radu s ravnateljem Zavoda za hitnu medicinu KZŽ Božić  Krešimirom, dipl. iur. od 01.03.2024. godine.
 10. Donošenje Odluke o zapošljavanju   na određeno vrijeme :

            a/ jedne (1) medicinske sestre/tehničara  za potrebe službe sanitetskog prijevoza

               umjesto medicinske sestre/tehničara  Zajec Silvije koja je na bolovanju zbog

               komplikacija u trudnoći

            b/ dvije (2) medicinske sestre/tehničara ili prvostupnice/prvostupnika sestrinstva  na

                određeno vrijeme  za potrebe zamjene Halužan Kristiana i Sanje Franc Martinčić za

                vrijeme specijalizacije iz hitne medicine.

11. Pitanja i prijedlozi.

 

 Sa  poštovanjem,

                                                           Predsjednik Upravnog vijeća:

                                                           Martin Gredičak, dr.med., spec.

 

Dostaviti:

 1. Martin Gredičak, dr.med.,spec., predsjednik UV-a,
 2. Monika Poslončec,bacc. prorsc.educ,   članica ispred Osnivača KZŽ,
 3. Krunoslav Bodalec,dr.vet.med., član  ispred Osnivača KZŽ,
 4. Vanja Šenjug,dipl.iur., članica predstavnica Osnivača KZŽ,
 5. Prim. dr.sc.Ingrid Bošan -Kilibarda,dr.med., spec.,  članica predstavnica  RH,
 6. Petar Ptić,dr. med., spec.,član ispred Stručnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu KZŽ,
 7. Draženko Šaić, medicinski tehničar, član ispred Radničkog vijeća Zavoda za hitnu medicinu KZŽ,
 8. Krešimir Božić, dipl. iur.,  ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu KZŽ,
 9. Jadranka Urbanc, dr. med., spec. obiteljske med., zamjenica ravnatelja Zavoda za hitnu medicinu  KZŽ,
 10. Nevenka Vorih, oec, viši stručni savjetnik u računovodstvu,
 11. Željko Kolar –  župan  KZŽ,
 12. Martina Gregurović Šanjug, dipl. soc. rad., pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade KZŽ.
 13.  Pismohrana- ovdje.

 

 

 

Napomena: Neposredan uvid u rad Upravnog vijeća istodobno se može osigurati za najviše dvije osobe, uz njihovu prethodnu najavu za sudjelovanje na sjednici Upravnog vijeća.

Prethodnu najavu za sudjelovanje na sjednici možete poslati na e-mail: tajnica@hitna-kzz.hr nakon objave poziva za sjednicu Upravnog vijeća na web stranici Zavoda.

O zahtjevu za sudjelovanje na sjednici odlučuje predsjednik Upravnog vijeća vodeći računa o redoslijedu zaprimljenih prijava.

Javnost rada može se isključiti u cijelosti ili djelomično u slučajevima određenim Zakonom.

 


Zadnja promjena: 25.04.2024. u 02:00 sati | Prikazano 957 puta
 • na vrh
 • Najnovije
  Javna nabava
  Natječaji
  Edukacija
  Najčitanije
  Pitajte nas Karta
  Anketa
  Da na javnoj površini zateknete osobu bez svijesti, učinili bi sljedeće:   
  Naslovnica | Kontakt | Uvjeti korištenja
  Zavod za hitnu medicinu Krapinsko - zagorske županije
  Dr. Mirka Crkvenca 1, 49000 Krapina
  tel: 049/373-411 | fax: 049/373-413 | Email: info@hitna-kzz.hr
  OIB: 17813384799 | IBAN: HR7223400091110492278 (PBZ)